Back to Top

Programe de studiu postuniversitare

Admiterea 2016 – Sesiunea: OCTOMBRIE-NOIEMBRIE – Programe POSTUNIVERSITARE

Domeniile şi programele Facultăţii de Ştiinţe Economice
Anul universitar 2016-2017

Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

 

Domeniul de studiu Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Nr. credite / Durata şcolarizare Aprobat
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în industria turismului 8 credite / 60 ore Nr. 40312/05.09.2016
Administrarea afacerilor Antreprenoriat și administrarea afacerii 11 credite / 90 ore Nr. 40312/05.09.2016
Administrarea afacerilor Planul de afaceri 4 credite / 20 ore Nr. 40312/05.09.2016
Administrarea afacerilor Politici concurențiale: cadru conceptual și instrumente 11 credite / 90 ore Nr. 40312/05.09.2016
Economie si afaceri internationale Comunicare în limba engleza pentru mediul de afaceri – A1 6 credite / 40 ore Nr. 40312/05.09.2016
Economie si afaceri internationale Comunicare în limba engleza pentru mediul de afaceri – A2 6 credite / 40 ore Nr. 40312/05.09.2016
Economie si afaceri internationale Iniţierea în negocierea şi contractarea operaţiunilor de export-import 4 credite / 20 ore Nr. 40312/05.09.2016
Economie si afaceri internationale Negocierea, contractarea şi derularea operaţiunilor de export-import 6 credite / 40 ore Nr. 40312/05.09.2016
Management Management informatizat al proceselor organizaționale 11 credite / 90 ore Nr. 40312/05.09.2016
Management Managementul afacerilor în mediul concurențial 11 credite / 90 ore Nr. 40312/05.09.2016
Management Manager de proiect 7 credite/ 100 ore Nr. 27940/06.02.2014
Marketing Managementul și marketingul evenimentelor 6 credite / 40 ore Nr. 40312/05.09.2016
Marketing Metode calitative şi cantitative de cercetare a pieţei 6 credite / 40 ore Nr. 40312/05.09.2016
Marketing Responsabilitatea socială a companiei 6 credite / 40 ore Nr. 40312/05.09.2016

 

 

 
 
 
 

Informații facultate

Strada Universităţii, nr. 1, cod poştal: 410087, Oradea, România

Telefon secretariat: 0259.408.276

Telefon secretar şef: 0259.408.407

E-mail: steconomice@uoradea.ro