Back to Top

Ciclul I – Programe de studii universitare de licență

Ghidul studentului inmatriculat la studii universitare de licență 2013-2014 – Învățământ cu Frecvență

Ghidul studentului inmatriculat la studii universitare de licență 2013-2014 – Învățământ la Distanță

Pornind de la premisa unei pregătiri unitare şi cât mai solide, planurile de învăţământ conţin un trunchi comun de discipline care sunt însuşite de către studenţi pe durata primelor 3 semestre.

Studiile universitare de licenţă asigură un nivel de calificare adecvat exercitării profesiei de economist în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, prin cunoştinţe şi competenţe profesionale şi transversale specifice fiecărui program de studii.

Absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de licenţă îşi pot exercita profesia, conform competenţelor şi drepturilor corespunzătoare diplomei dobândite sau pot continua studiile universitare prin masterat.

Considerăm că stadiul actual în care ne aflăm se defineşte prin maturitate şi căutarea continuă a calităţii şi apreciem că rezultatele obţinute în cadrul fiecărui program de studii universitare de licenţă, validează angajamentul, experienţa şi implicarea colectivului de cadre didactice şi nedidactice din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice în parteneriat cu beneficiarii serviciilor educaţionale, adică cu studenţii noştri!