Back to Top

Finanțe și contabilitate

Programul: FINANȚE ȘI BĂNCI

Domeniul de licenţă: FINANȚE

Licenţiat în Ştiinţe Economice

Misiunea programului de studiu Finanţe şi bănci este de a forma prin activităţi de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, adecvate specificului actual al mediului de afaceri, a unei categorii de specialişti în domeniul Financiar. Scopul fundamental al acestui program de studiu, centrat pe student, este acela de a forma specialişti în domeniu. Prin metode didactice şi de cercetare ştiinţifică se urmăreşte aplicarea unei curricule academice şi a unor programe analitice care permit specializarea complexă în domeniul financiar-bancar, oferind absolvenţilor conceptele, metodele, instrumentele şi mecanismele necesare pentru realizarea în condiţii de performanţă a funcţiunii financiare a companiilor, instituţiilor administraţiei fiscale, instituţiilor de credit şi societăţilor de grup.

Absolvenții programul de licență Finanțe și bănci vor deprinde competențe valoroase, cum ar fi:

  • Capacitatea de a utilizare adecvat concepte, teorii, metode şi instrumente de natură financiară în entităţile/organizaţii-le private şi publice;
  • Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare;
  • Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice;
  • Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice;
  • Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice.

Beneficii: studenții noștri vor beneficia de acces la resurse educaționale de top, utilizarea platformei educaționale online Moodle, acces la laboratoare de specialitate, programe de mobilităţi internaţionale, internship-uri în organizații, workshop-uri şi concursuri studenţeşti;i, activități extra-curriculare.

Studenții vor studia: Contabilitate financiară, Finanţe publice, Finanţele firmei, Economie europeană, Asigurări şi reasigurări, Finanţe corporative, Gestiunea capitalului de lucru, Gestiunea financiară a firmei, Buget şi trezorerie publică, Audit intern, Analiză economico-financiară, Gestiunea financiară a instituţiilor publice, Gestiune bancară, Pieţe de capital, Evaluarea firmei, Operaţiunile instituţiilor de credit.

Oportunități de carieră: Absolvenții acestui program beneficiază de multiple oportunități de angajare. Printre job-urile care se potrivesc absolvenților se numără: Comisar garda financiară; Consilier financiar-bancar; Inspector financiar-bancar; Inspector asigurări; Consultant bugetar; Analist investiții; Consultant plasamente valori mobiliare; Agent capital de risc; Consultant fiscal; Economist bancar; Ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare)