Back to Top

Finanțe bănci și asigurări

Program: Master în FINANŢE, BĂNCI, ASIGURĂRI (FBA)

Domeniu: Științe Economice

Specializarea: Finanțe

Tip: Profesional

Titlu de absolvire: Masterand Finanțe, Bănci, Asigurări

Descriere: Prin metode didactice şi de cercetare ştiinţifică se urmăreşte aplicarea unei curricule academice şi a unor programe analitice care permit specializarea complexă în domeniul financiar, oferind absolvenţilor conceptele, metodele, instrumentele şi mecanismele necesare pentru realizarea în condiţii de performanţă a funcţiunii financiare a companiilor, instituţiilor administraţiei fiscale, instituţiilor financiar-bancare şi societăţilor de asigurări.

Abilități dobândite: Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi intrumentelor avansate de lucru şi de cercetare specifice domeniului financiar -bancar şi al asigurărilor;  Realizarea de studii şi lucrări complexe utilizând instrumentarul de analiză şi previziune financiară în diagnosticarea performanţelor financiare şi în proiectarea creşterii durabile a acestora la nivelul entităţilor/organizaţiilor publice sau private; Realizarea activităţilor de analiză, sinteză şi proiectare în domeniul bancar cu privire la gestiunea activelor şi pasivelor bancare, gestiunea riscurilor şi performanţelor, implicaţii ale cadrului legislativ şi normativ asupra activităţii bancare; Realizarea de studii aprofundate privind investiţiile financiare şi gestiunea portofoliilor, oportunităţile de finanţare eficiente pentru fundamentarea financiară a planurilor de afaceri; Executarea de operaţiuni complexe, desfăşurarea de activităţi de analiză, cercetare, sinteză şi proiectare în domeniul financiar-fiscal şi al asigurărilor; Elaborarea de strategii în domeniul financiar-bancar şi al asigurărilor şi utilizarea de metode şi tehnici de implementare a acestora

Beneficii: studenții noștri vor beneficia de acces la resurse educaționale de top, utilizarea platformei educaționale online Moodle, acces la laboratoare de specialitate, conferința studenților masteranzi, cursuri și workshop-uri de pregătire extra-curriculară.

Studenții la programul FBA vor studia: Pieţe financiare internaţionale, Politici monetare şi stabilitate financiară, Diagnostic financiar şi evaluare, Proceduri financiare, Sisteme bancare comparate, Asigurări de viață și sisteme de pensii, Standarde Internaţionale de Raportare Financiare, Auditarea instituţiilor financiare, Tehnici actuariale în asigurări, Gestiunea riscurilor financiare şi supraveghere prudenţială integrată, Guvernanţă corporativă.

Oportunități de carieră: Analist bancar/societate de leasing; Analist financiar; Asistent de cercetare în finanțe-bănci; Dealer-șef (arbitragist banca), Inspector de specialitate asigurări; Manager bancar; Manager de fond acțiuni/ obligațiuni; Manager de operațiuni/ produs; Manager relații cu clienții băncii/ societate de leasing; Proiectant produse bancare; șef birou pensii.