Back to Top

Oferta educațională licență

Facultatea de Ştiinţe Economice oferă, prin formele de învăţământ ZI şi învăţământ la distanţă, 6 programe de studii universitare de licenţă, acreditate atât la ZI cât şi la ID, dar și două programe de studii în limba engleză, după cum urmează:

Programe de studii în limba română:

Programe de studii în limba engleză: