Back to Top

Afaceri internaționale

Programul: AFACERI INTERNAŢIONALE

Domeniul de licenţă: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

Licenţiat în Ştiinţe Economice

Misiunea programului de studii universitare de licenţă Afaceri internaţionale o reprezintă formarea, prin activităţi de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, adecvate specificului actual al mediului de afaceri intern şi internațional, a unei categorii de specialişti în domeniul afacerilor internaţionale, capabili să răspundă atât nevoilor de dezvoltare a companiilor multinaționale prezente în România, cât şi exigenţelor întreprinderilor româneşti preocupate să-şi dezvolte activitatea la nivel internaţional, să participe la negocieri comerciale la nivel de autorităţi în plan bilateral, regional şi multilateral şi să asigure reprezentarea intereselor româneşti la UE, în cadrul negocierilor dintre ţările membre UE, şi care să deţină cunoştinţele, competenţele şi abilităţile necesare pentru a putea contribui la dobândirea avantajelor competitive pe piaţa internă şi internaţională de către organizaţiile în cadrul cărora vor activa în calitate de licenţiaţi în ştiinţe economice - specialişti în domeniul afacerilor internaţionale -, fiind capabili să îndeplinească sarcinile operaţionale specifice ocupaţiilor pe care le pot ocupa absolvenţii programului de studii universitare de licenţă Afaceri internaţionale.

Unele din competenţele dezvoltate în cadrul acestui program sunt:

- Realizarea de studii privind mediul de afaceri intern şi internaţional, pentru societăţi comerciale, instituţii private şi publice, cu activitate în domeniul afacerilor internaţionale;

- Negocierea şi derularea de tranzacţii cu produse şi/sau servicii pe pieţele internaţionale, precum şi asigurarea asistenţei pentru pregătirea şi desfăşurarea negocierilor în afacerile internaţionale;

- Diagnoza în domeniul afacerilor internaţionale în baza reglementărilor comunitare şi naţionale specifice şi gestionarea bazelor de date în domeniul afacerilor internaţionale;

- Asistenţă în domeniul afacerilor internaţionale pentru organismele internaţionale publice, comunităţile locale şi regionale (instituţii ale UE, asociaţii profesionale, camere de comerţ, clustere etc), precum şi asistenţă în promovarea de acţiuni/ iniţiative în cadrul organizaţiilor economice internaţionale.

Beneficii: studenții noștri vor beneficia de acces la resurse educaționale de top, utilizarea platformei educaționale online Moodle, acces la laboratoare de specialitate, programe de mobilităţi internaţionale, internship-uri în organizații, workshop-uri şi concursuri studenţeşti;i, activități extra-curriculare.

Studenții vor studia: Economie europeană, Comerţ internaţional şi politici comerciale, Negociere comercială internaţională, Politici economice comparate, Transporturi, expediţii şi asigurări internaţionale, Elaborarea lucrării de licenţă, Gestiunea riscului în tranzacţiile internaţionale, Risc şi securitate internaţională, Pieţe internaţionale de capital, Tehnica amenajărilor turistice, Corporaţii multinaţionale

Oportunități de carieră: Absolvenții acestui program beneficiază de multiple oportunități de angajare. Printre job-urile care se potrivesc acestor studii se numără: Analist investiții; Analist preţ de revenire/costuri; Analist cumpărări/consultant furnizori; Expert/inspector vamal; Referent relaţii externe; Secretar economic; Controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare); Analist servicii client; Asistent comercial.