Back to Top

Doctori – Domeniul Economie

Popescu Felix-Angel

Titlul tezei: Impactul fondurilor structurale și de coe ziune asupra economiei jude țului Bihor în perioada 2007 – 2013

Conducător științific: prof.univ.dr. Mihai Berinde

Data susținerii: 15.12.2017 – Afiș

Koloszi Lucia

Titlul tezei: Cercetări privind economia și guvernanța publică în spațiul românesc

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Bădulescu

Data susținerii: 11.12.2015

Șipoș – Gug Sebastian

Titlul tezei: Antreprenoriatul tinerilor. Motivații, dimensiuni și condiții

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Bădulescu

Data susținerii: 11.12.2015

Titieni (Hatos) Roxana

Titlul tezei: Tinerii pe piața muncii. Oportunități și dificultăți de inserție

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Bădulescu

Data susținerii: 11.12.2015

Stanciu Dorică

Titlul tezei: Analiza şi perfecţionarea metodelor de combatere a evaziunii fiscale transfrontaliere

Conducător științific: prof.univ.dr. Mihai Berinde

Data susținerii: 12.11.2015

Şprinţar (Andreescu) Nicoleta-Alina

Titlul tezei: Etica în afaceri şi responsabilitatea socială corporativă la nivelul companiei

Conducător științific: prof.univ.dr. Mihai Berinde

Data susținerii: 03.04.2015

Rugea (Fora)Andreea-Florina

Titlul tezei: Politica concurenţei în contextul liberalizării comerţului internaţional

Conducător științific: prof.univ.dr. Mihai Berinde

Data susținerii: 03.04.2015

Copil Crina-Angela

Titlul tezei: Concentrarea şi consolidarea pieţei bancare din România în context european şi global

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Bădulescu

Data susținerii: 02.04.2015

Burtic Daniel

Titlul tezei: Inovare şi transformare în industria media 

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Bădulescu

Data susținerii: 02.04.2015

Todoran (Borza) Adriana-Florina

Titlul tezei: Antreprenoriatul în România: motivaţii, caracteristici şi comportamente în mediul de afaceri românesc după 1990

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Bădulescu

Data susținerii: 27.03.2015

Dodescu Anca

Titlul tezei: Concurenţă versus competitivitate. Impactul ajutoarelor de stat în România în contextul integrării în Uniunea Europeană

Conducător științific: prof.univ.dr. Mihai Berinde

Data susținerii: 27.03.2015

Rangone Adalberto

Titlul tezei: The corporate gouvernance. Theoretical analysis and empirical investigation concerning the foundations of banking origin

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Bădulescu; prof.univ.dr. Massimo Sargiacomo (Universitatea Chieti Pescara)

Data susținerii: 27.03.2015

Săutiuț (Delcea) Lavinia Sidonia

Titlul tezei: Politici bugetare locale şi dezvoltarea economică

Conducător științific: prof.univ.dr. Gheorghe Olah

Data susținerii: 31.10.2014

Felea Adrian Ioan

Titlul tezei: Creșterea competitivității economiei românești în contextul dezvoltarii durabile

Conducător științific: prof.univ.dr. Mihai Berinde

Data susținerii: 10.10.2014

Barbu Ionel

Titlul tezei: Valorificarea potențialului turistic din mediul rural al regiunii istorice Crișana

Conducător științific: prof.univ.dr. Gheorghe Olah

Data susținerii: 27.06.2014

Cosma Daniela

Titlul tezei: Abordarea acordurilor Basel în contextul bancar actual

Conducător științific: prof.univ.dr. Mihai Berinde

Data susținerii: 20.06.2014

Rusu Sergiu

Titlul tezei: Antreprenoriatul în turism şi industria ospitalităţii: repere teoretice şi realităţi româneşti

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Bădulescu

Data susținerii: 03.04.2014

Precup (Simut) Ramona

Titlul tezei: Convergența economică a României: de  la paradigme la strategii concrete

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Badulescu

Data sustinerii: 10.01.2014

Cipleu (Chirila) Lavinia-Florentina

Titlul tezei: Utilizarea mecanismelor specifice politici de dezolvatare regională a Uniuni Europene pentru creştere competitivităţii regionale a României

Conducător științific: prof.univ.dr. Mihai Berinde

Data sustinerii: 27.09.2013

Borma Afrodita

Titlul tezei: Turismul şi dezvoltarea în context euroregional. Studiu de caz: Euroregiunea Bihor – Hajdu-Bihar

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Badulescu

Data sustinerii: 26.09.2013

Nastase (Gal) Anisoara

Titlul tezei: Protecţia social a şomerilor: repere teoretice şi realităţi concrete

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Badulescu

Data sustinerii: 26.09.2013

Caba Ștefan

Titlul tezei: Oportunităţile comerciale şi vamale oferite de aderarea României la Uniunea Europeană. Impact asupra comerţului exterior românesc

Conducător științific: prof.univ.dr. Mihai Berinde

Data susținerii: 11.01.2013

Bucur Cătălin-Adrian

Titlul tezei: Serviciile publice şi dezvoltarea locală. Studiu de caz: serviciile de ordine şi siguranţă publică în euroregiunea Bihor – Hajdu Bihar

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Badulescu

Data susținerii: 14.09.2012

Pup (Martin) Anca

Titlul tezei: Etica în afaceri şi competitivitatea în România

Conducător științific: prof.univ.dr. Petru Prunea

Data susținerii: 28.09.2012

Căvăşdan (Catana) Adina

Titlul tezei: Influenţa integrării economice europene a României asupra comerţului cu amănuntul românesc

Conducător științific: prof.univ.dr. Petru Prunea

Data susținerii: 28.09.2012

Păcală Anca

Curriculum Vitae

Titlul tezei: Întreprinderea: repere evolutive și dimensiuni actuale. Transformări și performanțe în sistemul corporativ românesc după 1989

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Badulescu

Data susținerii: 27.10.2012

Bâc Dorin-Paul

         Curriculum Vitae

Titlul tezei: Turismul și dezvoltarea durabilă: realități, provocări și oportunități

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Badulescu

Data sustinerii: 14.09.2012

Iancu Nicolaie

         Curriculum Vitae

Titlul tezei: Migrația internațională a forței de muncă: considerații teoretice și repere ale fenomenului migraționist în România în context european

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Badulescu

Data sustinerii: 06.07.2012

Pop Mugurel

         Curriculum Vitae

Titlul tezeiInfluenţa politicilor şi deciziilor economico-financiare ale firmei asupra rentabilităţii acesteia

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Badulescu

Data sustinerii: 11.05.2012

Vancea Mariana

Curriculum Vitae

Titlul tezei: Fuziunile și achizițiile – modalități de creştere şi dezvoltare a întreprinderilor. Particularități europene şi naționale

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Badulescu

Data sustinerii: 22.09.2011

Leuca Mirela-Florina

Titlul tezei: Efectele economice ale schimbărilor demografice asupra sectorului spitalicesc în unele ţări europene

Conducător științific: prof.univ.dr. Alina Badulescu

Data sustinerii: 22.09.2011

Tripa Simona-Ştefania

         Curriculum Vitae

Titlul tezei: Industria românească de textile şi îmbrăcăminte în contextul integrării europene şi al globalizării pieţelor

Conducător științific: prof.univ.dr. Gheorghe Olah

Data sustinerii: 26.03.2010

Bădulescu Daniel-Laurenţiu

        Curriculum Vitae

Titlul tezei: Globalizarea şi impactul acesteia asupra sistemului bancar

Conducător științific: prof.univ.dr. Gheorghe Olah

Data sustinerii: 14.01.2007