Back to Top

Contabilitatea, auditul și gestiunea afacerilor

Program: Master în CONTABILITATEA, AUDITUL ŞI GESTIUNEA AFACERILOR (CAGA)

Domeniu: Științe Economice

Specializarea: Contabilitate

Tip: Profesional

Titlu de absolvire: Masterand Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor

Descriere: Funcţiile contabilului se multiplică într-o organizaţie în condiţiile complexificării mediului de afaceri şi ale exigenţelor dezvoltării durabile, cuprinzând detectarea oportunităţilor, analiza riscului, furnizarea de informaţii pentru luarea deciziilor, măsurarea şi gestionarea performanţei, optimizarea contabilă şi fiscală. Acest program de masterat urmărește formarea de specialişti, cu competenţe fundamentale generale în domeniu, cu abilităţi în diversele aspecte ale gestiunii contabile, permiţându-le să dobândească atât cunoştinţe fundamentale, cât şi competenţe tehnice.

Abilități dobândite: Recunoaşterea şi evaluarea elementelor situaţiilor financiare, comunicarea de informaţii conform standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS, IPSAS); Înţelegerea şi utilizarea cunoştinţelor teoretice şi practice de specialitate pentru îndeplinirea unei misiuni de audit; Identificarea, modelarea avansată şi interpretarea indicatorilor economico-financiari la nivel de întreprindere şi grup de firme; Fundamentarea, şi aplicarea de strategii şi programe complexe la nivel de afaceri; Interpretarea şi utilizarea instrumentelor şi tehnicilor manageriale pentru stabilirea costurilor şi controlul performanţei entităţii; Fundamentarea şi aplicarea creativă a metodelor de cercetare ştiinţifică în domeniul contabilităţii, auditului şi gestiunii entităţilor.

Beneficii: studenții noștri vor beneficia de acces la resurse educaționale de top, utilizarea platformei educaționale online Moodle, acces la laboratoare de specialitate, conferința studenților masteranzi, cursuri și workshop-uri de pregătire extra-curriculară.

Studenții la programul CAGA vor studia Analiza financiară aprofundată, Fiscalitatea întreprinderilor, Contabilitate financiară , Contabilitate de gestiune, Contabilitate financiară aprofundată, Contabilitate managerială avansată, Metode de evaluare a afacerilor, Expertiză contabilă judiciară și consultanță fiscală, Instrumente financiare conform IFRS, Practici şi opţiuni contabile la nivelul grupurilor de societăţi, Audit public intern, Contabilitate creativă.

Oportunități de carieră: expert contabil-verificator; revizor contabil; auditor intern; controlor de gestiune; auditor financiar; cenzor; lichidator; consultant fiscal; consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică; contabil şef/director financiar/bancă/societate de leasing; contabil-şef; şef birou/serviciu financiar-contabilitate; manager financiar; controlor revizor financiar, şef birou financiar.