Back to Top

Despre FSE

Anul naşterii învăţământul superior economic orădean este anul 1991, anul înfiinţării Departamentului de Ştiinţe Economice şi Juridice în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe a Universităţii din Oradea.

În cei peste 30 de ani care s-au scurs de la naşterea sa, Facultatea de Ştiinţe Economice s-a dezvoltat continuu pe fundamentul domeniilor de studiu gestionate, a căror piatră de temelie s-a pus în perioada 1991-1994, devenind, graţie succesului absolvenţilor noştri pe piaţa muncii locală şi regională, o prestigioasă instituţie de învăţământ universitar şi continuu pentru Ştiinţe economice în regiunea de Nord-Vest a României. De la un număr de 41 de studenţi, în anul 1991, respectiv două specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, Facultatea de Ştiinţe Economice pregăteşte astăzi peste 1500 de studenţi.

Facultatea de Științe Economice formează în prezent peste 1500 de studenți în cadrul celor 19 programe diferite de studii de licență și master și a 3 domenii de doctorat. Oferta educațională a facultății include:

 • 6 programe de licenţă în limba română: Afaceri internaţionale, Contabilitate şi informatică de gestiune, Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Finanţe şi bănci, Management, Marketing
 • 2 programe de licențăîn limba engleză: Administrarea afacerilor (Business Administration) și Afaceri internaționale (International Business)
 • 8 programe de masterat în limba română:Administrarea afacerilor interne şi internaţionale ale IMM-urilor, Administrarea afacerilor regionale, Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor, Administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii, Finanţe, bănci, asigurări, Managementul organizaţiei, Marketing şi comunicare în afaceri, Relaţii Economice Europene
 • 3 programe de masterat în limba engleză: Administrarea afacerilor (Business Administration), Administrarea afacerilor internaționale (International Business) și Management aprofundat (Advanced Management)
 • Școala Doctorală în domeniile: Administrarea Afacerilor, Economie și Finanțe

BENEFICII PENTRU STUDENȚI

Studenții noștri beneficiază de:

 • acces la resurse educaționale de top
 • îndrumare și consiliere în activitatea academică
 • utilizarea platformei educaționale online Moodle
 • acces la laboratoare de specialitate
 • programe de mobilităţi internaţionale
 • internship-uri în diferite organizații
 • workshop-uri şi concursuri studenţeşti
 • activități extra-curriculare
 • conferințe dedicate studenților
 • programe de voluntariat
 • cercuri studențești

În cei peste 30 de ani de existență, Facultatea de Științe Economice a făcut progrese mari, fiind adepta perfecționării continue. Echipa Facultății de Științe Economice este formată din cadre didactice titulare, asociați, cercetători, personal administrativ și cuprinde 4 departamente didactice (Departamentul de Afaceri Internaționale, Departamentul de Economie și Business, Departamentul de Finanțe-Contabilitate și Departamentul de Management-Marketing), 1 centru de cercetare (Centrul de Cercetare pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă) și un departament administrativ.