Back to Top

Contabilitate și informatică de gestiune

Programul: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Domeniul de licenţă: CONTABILITATE

Licenţiat în Ştiinţe Economice

Misiunea programului de studii universitare de licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune o reprezintă formarea, prin activităţi de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, adecvate specificului actual al mediului de afaceri intern şi internaţional, a unei categorii de specialişti în domeniul contabilităţii, care să deţină cunoştinţele, competenţele şi abilităţile necesare pentru a-şi putea aduce aportul la dobândirea avantajelor competitive pe piaţa internă şi internaţională de către organizaţiile în cadrul cărora vor activa în calitate de licenţiaţi în ştiinţe economice - specialişti în domeniul contabilităţii - fiind capabili să îndeplinească sarcinile operaţionale specifice ocupaţiilor posibile pentru absolvenţii acestui program de studii.

Absolvenții programului de licență Contabilitate și informatică de gestiune vor putea:

-    să organizeze şi să conducă evidenţa contabilă pentru orice tip de orgazaţie/entitate;

-    să utilizeze aplicaţii informatice în domeniul financiar-contabil;

-    să aplice reglementările contabile naţionale şi a celor europene prevăzute în Directivele Contabile, Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară;

-    să cunoască problematica fiscală sub aspectul ansamblului de prelevări fiscale obligatorii, a metodelor, procedeelor şi tehnicilor în domeniu, a reglementărilor şi a instituţiilor cu caracter fiscal, precum şi a procesului bugetar, atât la nivelul administraţiei centrale de stat, cât şi la nivelul autorităţilor locale;

-    să întocmească rapoarte financiare şi fiscale pentru organizaţii.

 

Beneficii: studenții noștri vor beneficia de acces la resurse educaționale de top, utilizarea platformei educaționale online Moodle, acces la laboratoare de specialitate, programe de mobilităţi internaţionale, internship-uri în organizații, workshop-uri şi concursuri studenţeşti;i, activități extra-curriculare.

Studenții vor studia discipline cum ar fi: Sisteme informatice de gestiune, Preţuri şi concurenţă, Contabilitatea instituţiilor publice, Doctrina si deontologia profesiei contabile, Contabilitate aplicată, Contabilitate şi gestiune fiscal, Multimedia, Contabilitate de gestiune, Contabilitatea instituţiilor de credit, Sisteme şi raportări financiare, Analiză economico-financiară, Evaluarea intreprinderii, Pieţe financiare, Expertiză contabilă şi consultanţă fiscal, Control financiar, Contabilitate consolidate, Fiscalitate.

Oportunități de carieră: Absolvenții acestui program beneficiază de multiple oportunități de angajare. Printre job-urile care se potrivesc acestor studii se numără: Revizor contabil; Referent de specialitate financiar-contabilitate; Auditor intern; Controlor de gestiune; Controlor tezaur.