Back to Top

Administrarea afacerilor regionale

Program: Master în ADMINISTRAREA AFACERILOR REGIONALE (AAR)

Domeniu: Științe Economice

Specializarea: Administrarea afacerilor

Tip: Profesional

Titlu de absolvire: Masterand Administrarea afacerilor regionale

Descriere: Programul formează de specialişti în administrarea afacerilor, capabili să răspundă atât nevoilor de dezvoltare a companiilor cât şi a instituţiilor din România, precum şi exigenţelor întreprinderilor româneşti preocupate să-şi dezvolte activitatea la nivel regional.

Abilități dobândite:  Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea teoriilor şi metodelor de bază cu privire la afacerile regionale; Analiza, sinteza şi utilizarea informaţiilor economice în vederea fundamentării deciziilor agenţilor economici; Identificarea şi aplicarea de strategii şi politici soluţii pentru probleme identificate în domeniul afacerilor regionale; Elaborarea şi implementarea unor proiecte complexe prin utilizarea conceptelor şi metodelor specifice analizei sistemice, sintezei şi interpretării proceselor economico-sociale; Efectuarea de expertize in domeniul afacerilor regionale.

Beneficii: studenții noștri vor beneficia de acces la resurse educaționale de top, utilizarea platformei educaționale online Moodle, acces la laboratoare de specialitate, conferința studenților masteranzi, cursuri și workshop-uri de pregătire extra-curriculară.

Studenții la programul AAR vor studia: Economie managerială, Economia şi administrarea afacerilor în plan regional şi local, Economie şi politici publice de dezvoltare, Instrumente statistice utilizate în administrarea afacerilor, Economia mediului și afaceri durabile, Economie și afaceri rurale, Mediul macroeconomic de afaceri, Economia muncii și politici de resurse umane, Finanţarea afacerilor, Globalizare și afaceri, Economie şi politici europene de dezvoltare.

Oportunități de carieră: Manager de proiect în parteneriat public-privat; Manager îmbunătățire procese; economist în economie generală; expert în economia mediului, consilier în gestiunea economică, administrator financiar; cercetător economist în gestiunea economică; expert administrația publică; expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene.