Back to Top

Mesajul decanului

Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea sărbătoreşte, în anul 2020,  29 de ani de învăţământ superior economic orădean.

Anul naşterii învăţământul superior economic orădean este anul 1991, anul înfiinţării Departamentului de Ştiinţe Economice şi Juridice în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe a Universităţii din Oradea, departament care gestiona două specializări: Marketing şi Turism-Servicii şi un număr total de 40 de studenţi. În anul universitar 1992-1993, departamentul se transformă în Facultatea de Ştiinţe Economice şi Juridice, iar ulterior apare şi specializarea Management. Cererea foarte mare de specialişti în domeniul economic în zona de nord-vest a ţării a determinat înfiinţarea în anul universitar următor, 1993-1994, a unor noi specializări: Contabilitate şi Informatică de gestiune, Finanţe şi asigurări, Tranzacţii internaţionale. În anul 1995, Facultatea de Ştiinţe Economice devine facultate de sine stătătoare în cadrul Universităţii din Oradea, desprinzându-se de Ştiinţele Juridice. Din anul universitar 1995-1996, studenţii au putut alege şi forma de studiu fără frecvenţă, iar din anul univ. 1999-2000, au putut opta pentru forma de învăţământ la distanţă.

În cei apropae 30 ani care s-au scurs de la naşterea sa, Facultatea de Ştiinţe Economice s-a dezvoltat continuu pe fundamentul celor şase domenii de studiu (Administrarea afacerilor, Contabilitate, Finanţe, Management, Marketing, Afaceri internaționale) a căror piatră de temelie s-a pus în perioada 1991-1994, devenind, graţie succesului absolvenţilor noştri pe piaţa muncii locală şi regională, o prestigioasă instituţie de învăţământ universitar şi continuu pentru Ştiinţe economice în regiunea de Nord-Vest a României.

De la un număr de 40 de studenţi, în anul 1991, respectiv două specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, Facultatea de Ştiinţe Economice pregăteşte astăzi peste 1400 de studenţi în cadrul a opt programe de studiu la licență, dintre care două în limba engleză –  Administrarea afacerilor (în limba engleză) și Afaceri internaționale (în limba engleză) și șase în limba română : Economia comerțului, turismului și serviciilorAfaceri internaționaleContabilitate și informatică de gestiuneFinanțe-bănciManagementMarketing, 11 programe de master, dintre care trei în limba engleză : Administrarea afacerilor (Master  Business Administration)Afaceri internaționale (International Business)Management aprofundat (Advanced Management) și opt în limba română : Administrarea afacerilor regionaleEconomia și administrarea afacerilor în turism și industria ospitalitățiiRelații economice europeneAdministrarea afacerilor interne și internaționale ale IMM-urilorFinanțe, bănci, asigurăriContabilitatea, auditul și gestiunea afacerilorManagementul organizațieiMarketing și comunicare în afaceri, precum și trei programe de doctorat în domeniile Economie, Administrarea Afacerilor si Finante.

Facultatea de Ştiinţe Economice a format până în prezent peste 10.000 economişti licenţiaţi, 5.000 absolvenți de studii aprofundate și master, precum și peste 40 de doctori în Economie – v. figurile de mai jos.

 

Luând în considerare evoluţia numărului de studenţi, de programe de studii, a învăţământului la distanţă şi a învăţământului de masterat şi doctorat, a cursurilor postuniversitare și de formare continuă, a învățământului în limba engleză, ne mândrim că suntem facultatea cu cea mai completă ofertă educațională din cadrul Universităţii din Oradea.

Prin numeroasele proiecte de cercetare-dezvoltare şi prin de parteneriatele derulate de facultatea noastră, suntem implicaţi responsabil în dezvoltarea economică regională şi integrarea europeană a României şi reprezentăm un promotor activ al valorilor europene în cadrul comunităţii locale.

Dorim ca acest palmares academic să evolueze ascendent pentru a consolida reputaţia facultăţii şi a atinge cât mai repede exigenţele şi standardele Spaţiului European de Învăţământ Superior. Suntem conştienţi că succesul nostru şi al absolvenţilor noştri, în condiţiile integrării României în Uniunea Europeană, se bazează pe dezvoltarea unor avantaje competitive. De aceea, acţiunile noastre vizează permanent încurajarea parteneriatului activ între facultate şi mediul de afaceri în interesul comunităţii locale, creşterea calităţii programelor educaţionale oferite şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale. Suntem angajați, de aproape 30 ani, în construirea excelenţei academice, atât prin activitatea didactică, cât şi prin activitatea de cercetare ştiinţifică, urmărind îndeaproape îndeplinirea misiunii noastre de a forma specialişti cu pregătire superioară în domeniul economic, cu cunoştinţe profesionale și ştiinţifice, abilităţi şi deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale şi în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa calificărilor.