Back to Top

Marketing și comunicare în afaceri

Program: Master în MARKETING ŞI COMUNICARE ÎN AFACERI (MCA)

Domeniu: Științe Economice

Specializarea: Marketing

Tip: Profesional

Titlu de absolvire: Masterand Marketing şi comunicare în afaceri

Descriere: Misiunea programului de studii universitare de master Marketing şi comunicare în afaceri este să creeze specialişti de marketing cu competenţe manageriale, să producă şi să distribuie valori, cunoaştere şi know- how de specialitate necesare organizaţiilor şi instituţiilor din mediul economic şi social.

Abilități dobândite: Elaborarea de sinteze, studii şi analize aprofundate ale mediului de marketing şi ale diferitelor pieţe, elemente componente şi participanţi, sinteza şi utilizarea informaţiilor economice în vederea fundamentării deciziilor de marketing în cadrul organizaţiilor; Realizarea de cercetări aprofundate de marketing folosind metodele, tehnicile şi instrumentele de specialitate, atât în mediul real cât şi în mediul online; Fundamentarea, conceperea şi implementarea de strategii şi politici şi planuri în domeniul marketingului organizaţiilor; Elaborarea şi implementarea unor proiecte, instrumente, proceduri şi bune practici de marketing ale organizaţiilor prin utilizarea conceptelor şi metodelor specifice marketingului; Relaţionarea eficientă cu diferite categorii de public ale organizaţiilor, crearea, dezvoltarea şi utilizarea unor instrumente, proceduri şi medii şi contexte care să faciliteze atât tranzacţiile cât şi relaţiile cu acestea.

Beneficii: studenții noștri vor beneficia de acces la resurse educaționale de top, utilizarea platformei educaționale online Moodle, acces la laboratoare de specialitate, conferința studenților masteranzi, cursuri și workshop-uri de pregătire extra-curriculară.

Studenții la programul MCA vor studia: Organizarea activităţii de marketing, Psihologia şi comportamentul economic de consum, Metode şi tehnici de negociere şi vânzare, Media şi comunicaţii de marketing, Managementul relațiilor cu clienții, Metode şi tehnici de cercetare în marketing, Strategii şi politici de marketing, Sisteme de gestiune a informaţiilor de marketing, Sisteme de aprovizionare şi distribuţie, Marketing digital.

Oportunități de carieră: director vânzări, şef serviciu marketing, şef birou marketing, şef agenţie reclamă publicitară, specialist marketing, purtător de cuvânt, brand manager, analist servicii client, specialist in relaţii publice, specialist relaţii sociale