Back to Top

Centrul de cercetare pentru educația adulților

C.C.E.A. este o unitate de cercetare in cadrul căreia activează cadre didactice si cercetători din diferite catedre, departamente ale Universităţii din Oradea, cum ar fi: Educaţie, Sociologie, Ştiinţe Economice, Calculatoare, Inginerie Manageriala si Tehnologica etc. Aria principala de studiu este orientata spre analiza activităţilor, metodelor, strategiilor si intervenţiilor care pot contribui la îmbunătăţirea educaţiei adulţilor.

Obiectivele propuse:

  • Evaluarea sistemelor existente de educaţie a adulţilor;
  • Analiza nevoilor societăţii româneşti care pot fi satisfăcute prin sisteme, forme si module de educaţie a adulţilor;
  • Crearea de noi module de educaţie a adulţilor ce pot contribui la dezvoltarea sistemului educaţional, la creşterea ocupării pe piaţa muncii si reducerea şomajului;
  • Dezvoltarea si diseminarea de metode noi si inovatoare de predare-invatare-evaluare pentru adulţi;
  • Promovarea relaţiilor de colaborare, parteneriat pe proiecte legate de educaţia adulţilor intre Universitatea din Oradea si universităţi, centre, instituţii, unităţi de cercetare similare din tara si străinătate

Încă de la înfiinţare, C.C.E.A. a fost implicat în diverse activităţi complementare desfăşurate în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, dintre care enumerăm:

  • Organizarea celor două ediţii a Şcolii de Vară în domeniul Managementului Destinaţiei Turistice;
  • Gestionarea de diferite tipuri de chestionare şi cercetări realizate în rândul studenţilor;
  • Gestionarea activităţilor aferente evaluării activităţii didactice şi a disciplinelor de studiu din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice în conformitate cu Regulamentele interne în vigoare;
  • Participare la scrierea cererilor de finanţare pentru proiecte de cercetare-dezvoltare pentru care a aplicat Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea;
  • Membrii CCEA s-au implicat în acreditarea şi organizarea mai multor cursuri de formare acreditate CNFPA şi în activitatea Departamentului de Educaţie Permanentă din cadrul Universităţii din Oradea.