Back to Top

Ciclul III – Doctorat – Școala Doctorală de Științe Sociale – Domeniul Economie

Universitatea din Oradea este o instituţie de învăţământ superior de stat acreditată. În cadrul său funcţionează actualmente, la nivel de studii doctorale, Școala Doctorală de Științe Economice, care administrează domeniul Economie. În cadrul acesteia, activează în prezent un număr de cca. 40 studenti-doctoranzi, iar un număr de 32 doctori în Economie au obținut titlul de doctor la Universitatea din Oradea. Doctoranzii sunt coordonaţi de 3 conducători de doctorat titulari si 1 asociat pensionar, şi anume:

  • Prof. univ. dr.habil. Alina Bădulescu (din 2007);
  • Prof. univ. dr. habil. Daniel Bădulescu (din 2015);
  • Prof. univ. dr. habil. Florica Ștefănescu (din 2015);
  • Prof. univ. emerit dr. Mihai Berinde (din 2010).

La îndrumarea lor participă, în calitate de membri în Comisia de îndrumare, cadre didactice cu o bogată activitate de cercetare: prof.univ.dr. Olimpia Ban, prof.univ.dr. Diana Sabau-Popa, prof.univ.dr. Adriana Giurgiu, conf.univ.dr. Ioana Meșter, conf.univ.dr. Dorin Bâc, conf.univ.dr. Adrian Florea, conf.univ.dr. Nicoleta Bugnar, , conf.univ.dr. Liana Meșter etc.

Pentru relații suplimentare, vă rugăm să vă adresați la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.