Back to Top

Administrarea afacerilor interne și internaționale a întreprinderilor mici și mijlocii

Program: Master în ADMINISTRAREA AFACERILOR INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE A ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII (AAIIIMM)

Domeniu: Științe Economice

Specializarea: Afaceri internaționale

Tip: Profesional

Titlu de absolvire: Master în Administrarea afacerilor interne şi internaționale a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Descriere: Acest program își propune formarea de specialişti capabili să administreze afacerile interne şi internaţionale ale unor întreprinderi mici şi mijlocii, capabili să răspundă atât nevoilor de dezvoltare a companiilor multinaţionale prezente în România, cât şi exigențelor întreprinderilor românești preocupate să-şi dezvolte activitatea la nivel internaţional. Absolvenții acestui program vor putea să participe la negocieri comerciale la nivel de autorităţi în plan bilateral, regional şi multilateral şi să asigure reprezentarea intereselor româneşti. Ei vor deţine cunoştinţele, competenţele şi abilităţile necesare pentru a contribui la dobândirea avantajelor competitive pe piaţa internă şi internaţională de către organizaţiile în cadrul cărora vor activa.

Abilități dobândite:  Capacitatea de a elabora şi implementa strategii de dezvoltare internaţională a firmei într-un mediu multicultural; Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea teoriilor şi metodelor de bază în domeniul internațional; Identificarea şi aplicarea principiilor de management specifice domeniului afacerilor internaționale; Cunoașterea principiilor de funcționare a acordurilor comerciale multilaterale si a acordurilor de integrare economica regionala; Efectuarea de expertize in domeniul afacerilor internaționale.

Beneficii: studenții noștri vor beneficia de acces la resurse educaționale de top, utilizarea platformei educaționale online Moodle, acces la laboratoare de specialitate, conferința studenților masteranzi, cursuri și workshop-uri de pregătire extra-curriculară.

Studenții la programul AAIIIMM vor studia: Economia afacerilor, Economie internațională, Managementul dezvoltării durabile, Limbi străine, Managementul tranzacţiilor economice internaţionale, Economia integrării europene, Managementul strategic al întreprinderii, Comerțul exterior și uniunea vamală în UE, Concurență și competitivitate, Negocierea și contractarea în comerțul internațional, Strategii internaţionale ale firmei

Oportunități de carieră: Șef serviciu relații internaționale; Expert în relații economice internaționale; Expert/inspector vamal; Secretar economic; Expert aplicare legislație armonizată în domeniul industriei şi comerțului; Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene ; Expert eficientizare investiții; Specialist plan progres.