Back to Top

Economia comerțului, turismului și serviciilor

Programul: ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI  SERVICIILOR

Domeniul de licenţă: ADMINISTRAREA AFACERILOR

Licenţiat în Ştiinţe Economice

Misiunea programului de studiu Economia comerţului, turismului şi serviciilor o reprezintă formarea unei categorii de specialişti în domeniul administrării afacerilor, care să îşi aducă aportul la dobândirea avantajului competitiv pe piaţă pentru organizaţiile în care vor lucra în calitate de specialişti în domeniul comerţului, turismului şi serviciilor şi să fie capabili să îndeplinească cu succes sarcini operaţionale aferente posturilor din domeniul larg al serviciilor.

 Absolvenții programul de licență Economia comerţului, turismului şi serviciilor vor dezvolta competențe valoroase, cum ar fi:

  • Capacitatea de integrare în echipe multidisciplinare şi asumarea de responsabilităţi specifice în domeniul economic, prin abilităţi de comunicare;
  • Capacitatea cognitivă pentru fundamentarea de soluţii la probleme de natură economică, inclusiv prin utilizarea TIC;
  • Capacitatea de a studia individual, de a se autoevalua şi perfecţiona cât şi în a identifica şi valorifica oportunităţi de asimilare de noi cunoştinţe în domeniu;
  • Abilitatea de a contribui la creşterea competitivităţii şi profitabilităţii organizaţiilor din care fac parte;
  • Ablitatea de a dezvolta și implementa proiecte de cercetare cu impact pozitiv asupra cercetării ştiinţifice din domeniul administrării afacerilor şi asupra practicilor din domeniu.

Beneficii: studenții noștri vor beneficia de acces la resurse educaționale de top, utilizarea platformei educaționale online Moodle, acces la laboratoare de specialitate, programe de mobilităţi internaţionale, internship-uri în organizații, workshop-uri şi concursuri studenţeşti;i, activități extra-curriculare.

Studenții vor studia discipline cum ar fi: Economia serviciilor, Economia turismului, Tehnica operaţiunilor de turism, Bănci şi operaţiuni bancare, Proiecte economice şi jocuri de întreprindere, Administrarea întreprinderii de comerţ, turism şi servicii, Etică în comerţ, turism şi servicii, Tehnici promoţionale, Comerţ electronic, Tehnologie hotelieră şi de restaurant, Resurse şi destinaţii turistice, Ecoturism şi turism rural, Servicii internaţionale.

Oportunități de carieră: Absolvenții acestui program beneficiază de multiple oportunități de angajare. Printre job-urile care se potrivesc acestor studii se numără: Manager proiect; Specialist îmbunătăţire procese; Responsabil proces; Specialist în planificarea, controlul şi raportarea performanţei economice; Administrator societate comercială; Manager de proiect în parteneriat public privat; Organizator.