Facultatea de Științe Economice formează în prezent peste 1500 de studenți în cadrul celor 19 programe diferite de studii de licență și master și a 3 domenii de doctorat. Oferta educațională a facultății include:

6 programe de licenţă în limba română: Afaceri internaţionale, Contabilitate şi informatică de gestiune, Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Finanţe şi bănci, Management, Marketing
2 programe de licență în limba engleză: Administrarea afacerilor (Business Administration) și Afaceri internaționale (International Business)
8 programe de masterat în limba română: Administrarea afacerilor interne şi internaţionale ale IMM-urilor, Administrarea afacerilor regionale, Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor, Administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii, Finanţe, bănci, asigurări, Managementul organizaţiei, Marketing şi comunicare în afaceri, Relaţii Economice Europene
3 programe de masterat în limba engleză: Administrarea afacerilor (Business Administration), Administrarea afacerilor internaționale (International Business) și Management aprofundat (Advanced Management)

Școala Doctorală în domeniile: Administrarea Afacerilor, Economie și Finanțe.

Ofertă educațională licență

Ofertă educațională masterat

Ofertă educațională doctorat