Liste finale beneficiari bursa semestrul I

Liste intermediare beneficiari bursa semestrul I

Regulament de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru studentii din UO A 1_HS 55 din 23.11.2023

Metodologie FSE burse.2022

Calendar general burse

Adresa reglementari burse

Anunț DETALII și EXTRAS prevederi

Cerere pentru acordarea bursei sociale 2023

Model cerere de acordare a bursei speciale, de performanţă științifică

Acord privind prelucrare date personale burse studenti 2023

Acord privind prelucrare date personale pentru fiecare membru al familie 2023

Declaraţie pe proprie răspundere 2023

Salariu de bază minim net 30.09.2023

 

Termen limită depunere dosare bursă: 17.11.2023, ora 14 - secretariat FSE, sala F203

Formularele tip se pot găsi tipărite la secretariatul FSE

Program de lucru secretariat FSE: Luni-Vineri, interval 11-14

 

Contact: tel: 0259408263 sau 0259408276