ANUNŢ REFERITOR LA

 CAZAREA STUDENŢILOR, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

Conform Regulamentului – Cadru al Universităţii din Oradea, privind cazarea în căminele studenţeşti, perioada pentru depunerea cererilor de cazare în căminele Universității din Oradea este 15.06.2020 – 19.09.2020. Cererile se depun online la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., cu răspuns de confirmare de primire, din partea secretariatului sau la secretariatul Facultăţii de Științe Economice.