Back to Top

Marketing

Programul: MARKETING

Domeniul de licenţă: MARKETING

Licenţiat în Ştiinţe Economice

Misiunea programului de studii universitare de licenţă Marketing este să creeze lideri de piaţă, atât prin formarea de absolvenţi care au competenţe generale necesare desfăşurării activităţii de marketing în cadrul organizaţiilor, care pot să producă valoare şi pot să îşi aducă aportul la dobândirea avantajului competitiv pe piaţă de către organizaţii, cât şi prin furnizarea către organizaţii a resurselor de cunoaştere şi know-how necesare satisfacerii nevoilor şi aşteptărilor clienţilor lor în scopul creşterii competitivităţii şi profitabilităţii lor, a dobândirii poziţiei de lider de piaţă.

Absolvenții programul de licență Marketing vor deprinde competențe valoroase, cum ar fi:

  • Utilizarea adecvată a conceptelor, metodelor, tehnicilor si instrumentelor de marketing
  • Utilizarea instrumentelor si a aplicațiilor informatice in activitățile de marketing
  • Culegerea, analiza şi interpretarea informațiilor de marketing privind organizația si mediul său
  • Fundamentarea si elaborarea mix-ului de marketing
  • Organizarea activităților de marketing în cadrul organizației
  • Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si

Studenții vor studia: Sisteme informaţionale de marketing, Marketingul serviciilor, Simulări de marketing, Analiza informaţiilor de marketing, Tehnici de vânzare, Baze de date aplicate în marketing, Gestiunea forţelor de vânzare, Protecţia consumatorului, Distribuţie şi merchandising, Tehnici promoţionale, Cercetări de marketing, Marketing strategic, Managementul produsului și al brandului, Proiecte de marketing, Marketingul organizaţiilor non-profit, Marketing on-line.

Oportunități de carieră: Absolvenții acestui program beneficiază de multiple oportunități de angajare. Printre job-urile care se potrivesc acestor studii se numără: Consilier/expert/economist în comerţ şi marketing, Tehnician economist, Cercetător economist în marketing, Asistent de cercetare economist în marketing, Consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală, Cercetător economist în economie generală, Asistent de cercetare economist în economie generală.