Back to Top

Administrarea afacerilor în turism și industria ospitalității

Descriere: Acest program își propune pregătirea specialiştilor competenţi, capabili să se integreze activ ca angajaţi în companii multinaţionale sau în firme mici şi mijlocii din diferite domenii ale industriei ospitalităţii, dar şi capabili să se implice în activităţi antreprenoriale şi de inovare pe cont propriu..

Abilități dobândite:  Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea teoriilor şi metodelor de bază cu privire la structurile din sfera turismului şi serviciilor; Analiza, sinteza şi utilizarea informaţiilor economice în vederea fundamentării deciziilor întreprinderilor din turism; Analiza şi formularea de strategii şi politici soluţii pentru probleme identificate în domeniul marketingului şi managementului întreprinderilor de turism; Conceperea şi comercializarea de produse turistice, precum şi promovarea de forme şi amenajări turistice de complexităţi diferite; Relaţionarea eficientă cu diferite categorii de instituţii şi organizaţii din mediul economico-financiar al întreprinderii de turism.

Beneficii: studenții noștri vor beneficia de acces la resurse educaționale de top, utilizarea platformei educaționale online Moodle, acces la laboratoare de specialitate, conferința studenților masteranzi, cursuri și workshop-uri de pregătire extra-curriculară.

Studenții la programul AATIO vor studia Economie şi politici publice de dezvoltare, Administrarea afacerilor hoteliere şi de restauraţie, Instrumente statistice utilizate în industria ospitalității, Economia mediului și afaceri durabile, Marketing turistic în industria ospitalităţii, Strategii antreprenoriale şi de afaceri în turism şi industria ospitalităţii, Forme noi de turism, Amenajări turistice integrate, Economia şi administrarea afacerilor în plan regional şi local, Managementul inovării în turism şi industria ospitalităţii.

Oportunități de carieră: Conducător întreprindere mica - patron (girant) in activitatea hoteliera si restaurante, Director de hote, Director de agentie de turism tour-operatoare/detailista/filiala/sucursala, Director centru informare turistica, Director de departament organizare evenimente, Director de departament ticketing, Manager destinație turistica, Director restaurant, Manager marketing (tarife, contracte, achiziții).