Back to Top

Managementul organizației

Program: Master în MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI (MO)

Domeniu: Științe Economice

Specializarea: Management

Tip: Profesional

Titlu de absolvire: Masterand Managementul organizaţiei

Descriere: Programul contribuie la formarea unei categorii de specialişti în domeniul management, care să contribuie la utilizarea performantă a resurselor şi la obţinerea de rezultate de succes pentru organizaţiile în care vor lucra în calitate de specialişti, ca manageri, prin desfăşurarea unor activităţi de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, adecvate specificului actual al mediului complex organizaţional atât pentru organizaţiile de afaceri cât şi pentru instituţiile publice.

Abilități dobândite: Analiza aprofundată, sinteza şi utilizarea informaţiilor economice în vederea fundamentării deciziilor în cadrul organizaţiilor. Aplicarea principiilor leadership-ului în organizaţie, Elaborarea de sinteze operaţionale, rapoarte şi studii complexe necesare conducerii organizaţiei utilizând TIC; Identificarea şi aplicarea funcţiilor manageriale pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţiei; Aplicarea cunoştinţelor de bază necesare în exercitarea atribuţiilor funcţionale şi tehnice pentru soluţionarea de probleme specifice; Fundamentarea, conceperea şi aplicarea de strategii şi politici în domeniul managementului resurselor umane, a managementului serviciilor, a managementului activităţii de marketing; Elaborarea şi implementarea unor proiecte complexe prin utilizarea conceptelor şi metodelor specifice analizei sistemice, sintezei şi interpretării proceselor economico-sociale; Evaluarea şi diagnosticarea mediului intern şi extern al organizaţiei, relaţionarea eficientă cu diferite categorii de instituţii şi organizaţii din mediul economico-social.

Beneficii: studenții noștri vor beneficia de acces la resurse educaționale de top, utilizarea platformei educaționale online Moodle, acces la laboratoare de specialitate, conferința studenților masteranzi, cursuri și workshop-uri de pregătire extra-curriculară.

Studenții la programul MO vor studia: Strategii manageriale, Diagnosticul economico-financiar al firmei, Comunicare managerială, Sisteme de gestiune a informaţiilor de management, Managementul conflictelor, Elaborarea şi implementarea proiectelor, Strategii şi politici de resurse umane, Tehnici de inovare şi comportament antreprenorial, Managementul serviciilor publice, Dezvoltare organizațională și managementul schimbării, e-Business.

Oportunități de carieră: Administrator societate comercială; Specialist în dezvoltarea organizaţională; Manager al sistemelor de management al calităţii; Manager de operaţiuni/ produs; Manager proiect; Consilier administraţia publică; Manager resurse umane; Manager; Antreprenor în economia socială; Director societate comercială; Consultant în management.