Conform Regulamentului – Cadru al Universităţii din Oradea https://www.uoradea.ro/display23269, privind cazarea în căminele studenţeşti, perioada pentru depunerea cererilor de cazare în căminele Universității din Oradea este 14.06.2021 – 15.09.2021. Cererile se depun fizic la secretariatul Facultăţii de Științe Economice și online la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cu răspuns de confirmare de primire din partea secretariatului).

Regulament Cadru al UO privind cazarea in Caminele studentesti

CALENDAR CAZARE 2021-2022 – Anexa 17

Cerere cazare