Tabel cuprinzând studenții beneficiari de reducere/scutire a taxei de școlarizare în anul universitar 2023-2024