TABERE STUDENȚEȘTI 2023

PERIOADĂ DEPUNERE CERERI 24.05 – 14.06.2023

 Studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în taberele studențești pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără prin una dintre următoarele modalități:

  1. a) completarea și depunerea documentelor (Anexa nr. 4 – Cerere, Anexa 7.1. – Declarație consimțământ Copie CI și carnet student vizat la zi), direct la secretariatul FSE, sala F203.

SAU

  1. b) transmiterea documentelor (Anexa nr. 4 – Cerere, Anexa 7.1. – Declarație consimțământ Copie CI și carnet student vizat la zi) la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Cererile și documentele, semnate de studenți vor fi însoțite de documentele justificative care atestă implicarea în activități extra-curriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și vor primi un număr de înregistrare de la secretariatul facultății. Studenții sunt rugați să citească Metodologia atașată. Capitolul II descrie pe larg categoriile de studenți care pot fi beneficiari de loc în tabere studențești.

MO Partea I nr. 407Bis Tabere studențești

Nota calendar selectie studenti TS 2023

Anexa 4 cerere tabere studențești 2023 WORD / PDF

Anexa 7.1. Declarație consimțământ WORD / PDF

Lista cereri Tabere 2023

Liste beneficiari tabere

P.V. tabere 2023

Comisie si program selectie locuri tabara.2023