Tabel nominal cu studentii beneficiari de loc de parcare pentru anul univ. 2022-2023