Departamentul Postul scos la concurs Data, ora, locul unde se desfășoară concursul
Departamentul de       Afaceri Internaționale Profesor universitar poziția 3, disciplinele: Economie europeană; Comerțul exterior și uniunea vamală în U.E; Comerț internațional și politici comerciale; Economia integrării europene. 14.09.2017, Sediul Facultății de Științe Economice, sala E011, ora 10.00
Departamentul de    Finanțe-Contabilitate
Profesor universitar poziția 5, disciplinele:
Bazele contabilității. Contabilitate consolidată. Normalizarea contabilă conform IFRS 
14.09.2017, Sediul Facultății de Științe Economice, sala E010, ora 10.00
Departamentul de Management-Marketing
Profesor universitar poziția 4, disciplinele:
Management internațional. Managementul resurselor umane. Strategii și politici de resurse umane
15.09.2017, Sediul Facultății de Științe Economice, sala E011, ora 10.00

Tematici prelegeri:

Departamentul  Postul scos la concurs  Data, ora, locul unde se desfășoară concursul  Temă prelegere ştiinţifică/ didactică:
Departamentul de Afaceri internaționale Lector universitar, Poziţia 22, disciplinele: Concurență și competitivitate. International Transactions. World Economy. Tranzacții internaționale

02.02.2017

Ora 10.00

Sediul Facultății de Științe Economice, Sala E119

Temă prelegere ştiinţifică/didactică
Departamentul de Economie Lector universitar, Poziţia 13, disciplinele: Instrumente statistice utilizate în administrarea afacerilor, Proiecte economice și jocuri de întreprindere, Economia și administrarea riscului

02.02.2017

Ora 10.00

Sediul Facultății de Științe Economice, Sala E008

Temă prelegere ştiinţifică/didactică
Departamentul de Finanţe-Contabilitate Lector universitar, Poziţia 16, disciplinele: Contabilitate financiară II. Contabilitate financiară aprofundată. Contabilitatea instituțiilor publice. Contabilitate și gestiune fiscală.

02.02.2017

Ora 10.00

Sediul Facultății de Științe Economice, Sala E014

Temă prelegere ştiinţifică/didactică
Departamentul de Finanţe-Contabilitate Conferențiar universitar, Poziţia 12, disciplinele: Investiţiile întreprinderii. Gestiunea riscurilor financiare şi supraveghere prudenţială integrată. Strategii de promovare a produselor bancare şi de asigurări.

03.02.2017

Ora 11.00

Sediul Facultății de Științe Economice, Sala E008

-