Pagina principala Catedre Oferta educationala Cercetare Relatii internationale / International office Evenimente Info studenti

 

Facultatea de Ştiinţe Economice / Oferta educaţională / Ciclul I / Domenii şi specializări

 

Domeniul: Finanţe
Specializarea: Finanţe şi Bănci
Nr. de credite:180
Forma de īnvăţămānt:
ZI, ID

 

Competenţe specifice

 • Stăpānirea limbajului financiar bancar pentru a-i permite să comunice īn scris şi verbal, inclusiv īntr-o limbă de circulaţie internaţională;

 • Capacitate de a utiliza eficient metodele şi tehnicile de execuţie specifice instituţiilor financiare, bancare, de asigurări şi entităţilor pieţelor de capital;

 • Abilitatea de a genera, prelucra şi gestiona informaţii īn domeniul financiar-bancar;

 • Capacitatea de a efectua / executa operaţiuni şi activităţi specifice instituţiilor financiare, bancare, de asigurări, entităţilor pieţelor de capital;

 • Capacitatea de a se integra īn echipe care efectuează activităţi de control şi audit financiar;

 • Participarea īn echipe la proiectarea şi executarea unor programe specifice sectorului financiar-bancar;

 • Executarea de lucrări īn cadrul compartimentelor de buget, trezorerie, audit din cadrul societăţilor comerciale şi instituţiilor financiar-bancare;

 • Abilitaţi privind prestarea de servicii de investiţii financiare pe piaţa de capital;

 • Abilitaţi de utilizare a instrumentarului statistico-matematic;

 • Īnţelegerea şi aplicarea deciziilor de management financiar īn cadrul entităţilor publice şi private;

 • Abilităţi de utilizarea a echipamentelor informatice īn executarea lucrărilor de specialitate aferente licenţei dobāndite.

Discipline de specialitate

 • Analiză economico-financiară; Asigurări comerciale

 • Asigurări şi protecţie socială

 • Audit financiar

 • Buget şi trezorerie publică

 • Bugetarea şi finanţarea programelor

 • Comunicaţii de marketing

 • Contabilitate de gestiune

 • Contabilitatea instituţiilor publice

 • Control financiar

 • Drept comercial

 • Econometrie

 • Economie mondială

 • Elaborarea proiectului de licenţă

 • Evaluarea īntreprinderii

 • Finanţe internaţionale

 • Finanţele instituţiilor publice

 • Fiscalitate

 • Gestiunea financiară a īntreprinderii

 • Gestiunea şi contabilitatea instituţiilor de credit

 • Investiţiile īntreprinderii

 • Managementul resurselor umane

 • Monedă şi credit

 • Operaţiunile instituţiilor de credit

 • Pieţe de capital; Simulări şi proiecte financiar bancare

 

 
Responsabil site:conf.univ.dr. Ioana Pop Cohut
Design, intretinere si actualizare:
Catalin Zmole
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice
Strada Universităţii, nr. 1, cod poştal: 410087, Oradea, Romānia
Telefon secretariat: 0259.408.276, Telefon secretar şef: 0259.408.407
Telefon decanat: 0259.408.109, Fax: 0259.408.409, E-mail: steconomice
@uoradea.ro