Pagina principala Catedre Oferta educationala Cercetare Relatii internationale / International office Evenimente Info studenti

 

Proiecte de cercetare - dezvoltare

 

Domenii şi teme de cercetare

 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice

 

Revista Facultatii de Stiinte Economice - Cotata CNCSIS B+

 

Proiect Fondul Social European "Investeste in oameni!"

 

Proiecte PHARE

 

Proiecte PHARE CBC

 

Proiecte Leonardo

 

Jean Monnet European Modules

 

Şcoala de vară "Managementul destinaţiei turistice"

 

Olimpiana Naţională a Studenţilor Economişti Mp "Management şi Performanţă" - Domeniul Management, Oradea 26-28 octombrie 2006

 

Centrul de Cercetare pentru Educatia Adulţilor

 

Centrul de Cercetare pentru Competitivitate si Dezvoltare Durabila

 
Galerie foto  
   
Format tip poster  
   
Programul conferintei  
   
JEL classification  
   
Pliantul conferintei 2009 - Limba romana
   
Invitatie conferinta 2009  
   
Agenda conferintei  
   
Norme tehnice de redactare  
   
Posibilitati de cazare in Oradea  
   
Harta orasului  

Facultatea de Ştiinţe Economice / Cercetare

Click for the english version

Facultatea de Ştiinţe Economice
organizează în parteneriat cu

AFER - Asociaţia Facultăţilor de Economie din România

AGER - Asociaţia Generală a Economiştilor din România - Filiala Bihor
şi Centrul de Cercetare pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă

Centrul de Documentare Europeană (EDCO) din cadrul Universităţii din Oradea
        

Conferinţa Internaţională de Comunicări Ştiinţifice
 "Integrarea Europeană - noi provocări pentru economia României"
Ediţia a V-a, Oradea, 29-30 mai 2009

sub patronajul Modulelor "Jean Monnet"

“European Economic Integration”, Jean Monnet Project 2004, Agreement 2004-3205 / 001-001 JMO JMO

“International Trade and European Trade Policy”, Jean Monnet Project 2005, Agreement 2005-2183 / 001-001 JMO JMO

şi
"EU Sustainable Economic Development and Competitiveness" 141564-LLP-1-2008-1-RO-AJM-MO

Galerie foto

 Taxa de participare: 400 RON / lucrare (beneficiază de reducere de 50% cadrele didactice de la facultăţile membre AFER);

Taxa va fi achitată în contul IBAN:RO55TREZ076504601X000278 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, pe Universitatea din Oradea, cu menţiunea „NUME_ PRENUME (prim autor) taxă de participare la Conferinţa internaţională a Facultăţii de Ştiinţe Economice”.

Cod unic de inregistrare Universitatea din Oradea (CUI): 4287939

Taxa de participare acoperă costurile publicării lucrării (în volumul de rezumate, în volumul Analelor publicat în format electronic, pe CD-ROM), mapa sesiunii, masa de prânz şi cina festivă.

Cheltuielile de transport şi cazare sunt suportate de participanţi.

Lucrările susţinute în cadrul conferinţei vor fi publicate în volumul „Analele Universităţii din Oradea”, seria Ştiinţe Economice - Tom XVIII, 2009, ISSN-1582-5450 (în format electronic pe CD), revistă cotată CNCSIS categoria B+ şi pe site-ul revistei: http://steconomice.uoradea.ro/anale, în format electronic în format full text.

Lucrările ştiinţifice reprezentative, recomandate de Comitetul de Redacţie, Comitetul Ştiinţific şi de către moderatori, şi susţinute în cadrul conferinţei, vor fi publicate şi în bazele de date RePec, Doaj şi Ebsco.

Publicarea este condiţionată de respectarea termenului şi a condiţiilor de înscriere, de acceptul Comitetului de Redacţie şi Ştiinţific, de plata taxei de participare şi de prezentarea lucrării/lor în cadrul conferinţei.

Rezumatele lucrărilor ştiinţifice înscrise la conferinţă vor fi redactate în limba engleză şi vor fi publicate într-un volum de rezumate, volum ce va fi distribuit participanţilor la conferinţă.

Lucrările vor fi redactate într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană), conform Formatului TIP (click aici pentru descarcare). Fiecare autor se poate înscrie cu cel mult două lucrări, dintre care  cel puţin  într-o lucrare în calitate de prim-autor.

Lucrările conferinţei se vor comunica în limba engleză sau în limba română.

 

Comitetul de Redacţie al revistei „Analele Universităţii din Oradea”,

seria Ştiinţe Economice

 

Preşedinte:

Prof.univ.dr. Anca Dodescu, Universitatea din Oradea, România

 

Membri:

Academician Mircea Maliţa, Membru al Academiei Române, România

Prof.univ.dr. Mircea Ciumara, Institutul Naţional de Cercetări Economice, al Academiei Române, România

Prof.univ.dr. Constantin Ciutacu, Institutul Naţional de Cercetări Economice, al Academiei Române, România

Prof.univ.dr. Valeriu Ioan-Franc, Institutul Naţional de Cercetări Economice, al Academiei Române, România

Prof.univ.dr. Ioan Popa, Academia de Studii Economice, Bucureşti, România

Prof.univ.dr. Luminita Chivu, Institutul Naţional de Cercetări Economice, al Academiei Române, România

Prof. univ. dr. Ahmet Aktas, Universitatea Akdeniz, Alanya, Turcia

Prof. univ. dr. Kormos Janos, Universitatea din Debrecen, Ungaria

Prof. univ. dr. Eszter Lang, Universitatea din Debrecen, Ungaria

Prof. univ. dr. Nicola Mattoscio, Universitatea „G. D’Annuzio” din Chieti, Pescara, Italia

Prof. univ. dr. Piero Mella, Universitatea din Pavia, Italia

Prof. univ. dr.  Giuseppe Paolone, Universitatea „G. D’Annuzio” din Chieti, Pescara, Italia

Prof. univ. dr. Egidio Rangone, Universitatea „G. D’Annuzio” din Chieti, Pescara, Italia

Prof. univ. dr. Zoran Ivanović, Universitatea din Rijeka, Opatija, Croaţia

Prof.univ.dr. Nicolae Pop, Academia de Studii Economice, Bucureşti, România - Dr. H.C al Universităţii din Oradea

Prof. univ. dr. Adriana Tomescu, Universitatea din Oradea, România

 

Secretar ştiinţific al revistei

Conf. univ. dr. Ioana Pop Cohuţ, Universitatea din Oradea, România

 

Responsabil Relaţii Internaţionale Revistă

Conf. univ. dr. Adriana Giurgiu, Universitatea din Oradea, România

 

Responsabil varianta în limba engleză a site-ului Revistei

Lect. univ. drd. Mirabela Pop, Universitatea din Oradea, România

 

Preşedintele conferinţei

Prof. univ. dr. Anca Dodescu

 

Comitet onorific

Excelenţa Sa - dl. Jonathan Scheele – Dr. H.C al Universităţii din Oradea

Prof. univ. dr. Aurel Negucioiu - Dr. H.C al Universităţii din Oradea

Aldo Poli – Dr. H.C al Universităţii din Oradea

Franco Antiga -  Dr. H.C al Universităţii din Oradea

Prof. univ. dr. Gheorghe Gh. Ionescu - Dr. H.C al Universităţii din Oradea

Prof. univ. dr. José Cifuentes - Honrubia - Universitatea din Alicante, Spania

Prof. univ. dr. Kormos Janos - Universitatea din Debrecen, Ungaria

Prof. univ. dr. Piero Mella – Universitatea din Pavia, Italia

Prof. Giuseppe Paolone, PhD – Universitatea „G. D’Annuzio”, Chieti,  Pescara, Italia

Prof. univ. dr. Gheorghe Olah  - Universitatea din Oradea

Prof. univ. dr. Constantin Roşca – preşedinte executiv AFER - Dr. H.C al Universităţii din Oradea

 

Comitet ştiinţific

Prof. univ. dr. Marin Dinu – Academia de Studii Economice, Bucureşti

Prof.univ.dr. Emilian M. Dobrescu – Academia Română, Bucureşti

Prof.univ.dr. Elena Hlaciuc – Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava

Prof.univ.dr. Ioan Mihuţ – Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir,” Cluj Napoca

Prof.univ.dr. Tatiana Moşteanu – Academia de Studii Economice, Bucureşti - Dr. H.C al Universităţii din Oradea

Prof.univ.dr. Nicolae Al. Pop – Academia de Studii Economice, Bucureşti - Dr. H.C al Universităţii din Oradea

Prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean – Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava

Prof.univ.dr. Petru Prunea – Universitatea Tehnică, Cluj Napoca

Prof.univ.dr. Ovidiu Rujan – Academia de Studii Economice, Bucureşti

Prof.univ.dr. Alina Bădulescu – Universitatea din Oradea

Prof.univ.dr. Mihai Berinde – Universitatea din Oradea

Prof.univ.dr. Elena Botezat – Universitatea din Oradea

Prof.univ.dr. Gheorghe Ţară – Universitatea din Oradea

Conf.univ.dr. Maria Madela Abrudan - Universitatea din Oradea

Conf.univ.dr. Olimpia Ban - Universitatea din Oradea

Conf.univ. dr. Nicoleta Bugnar - Universitatea din Oradea,

Conf.univ.dr. Daniela Zăpodeanu - Universitatea din Oradea

 

Comitet de program

Secţiunea: Afaceri internaţionale şi integrare europeană

   Responsabil: conf. univ. dr. Nicoleta Bugnar nbugnar@uoradea.ro

Subsecţiunea: Afaceri Internaţionale

   Responsabil: conf. univ. dr. Liana Meşter, lmester@uoradea.ro

   Secretar: lect. univ. dr. Leonard Abrudan, labrudan@uoradea.ro  

Subsecţiunea: Integrare Europeană

   Responsabil: conf. univ. dr. Adriana Giurgiu, agiurgiu@uoradea.ro

   Secretar: lect. univ. dr. Mirabela Pop, mipop@uoradea.ro

Subsecţiunea: Impactul limbilor străine asupra mediului de afaceri

   Responsabil: lect. univ. dr. Monica Sim, msim@uoradea.ro

   Secretar: lect. univ. drd. Felicia Constantin, fconstantin@uoradea.ro 

 

Secţiunea: Economie şi administrarea afacerilor

   Responsabil: conf. univ. dr. Olimpia Ban oban@uoradea.ro

Subsecţiunea: Economie 1

   Responsabil: conf. univ. dr. Adrian Florea, aflorea@uoradea.ro

   Secretar: prep. univ. Diana Maghear, dmaghear@uoradea.ro  

Subsecţiunea: Economie 2

   Responsabil: conf. univ. dr. , aflorea@uoradea.ro

   Secretar: prep. univ. Anca Pup, apup@uoradea.ro   

Subsecţiunea: Administrarea afacerilor

   Responsabil: conf. univ. dr. Olimpia Ban, oban@uoradea.ro

   Secretar: asist. univ. drd. Dorin Bâc, dbac@uoradea.ro

Subsecţiunea: Statistică economică

   Responsabil:  conf. univ. dr. Ioana Meşter, imester@uoradea.ro

   Secretar: prep. univ. drd. Mariana Vancea, mavancea@uoradea.ro

 

Secţiunea: Finanţe, bănci şi contabilitate

   Responsabil: conf. univ. dr. Daniela Zăpodeanu, dzapodeanu@uoradea.ro

Subsecţiunea: Finanţe

   Responsabil:  prof. univ. dr. Dan Morar, dmorar@uoradea.ro

   Secretar: lect. univ. drd. Diana Sabău -Popa, dpopa@uoradea.ro

Subsecţiunea: Bănci

   Responsabil: lect. univ. dr.Cornel Benţe, cbente@uoradea.ro

   Secretar: prep. univ. drd. Sorina Coroiu, scoroiu@uoradea.ro

Subsecţiunea: Contabilitate 1

   Responsabil: conf. univ. dr. Victoria Bogdan, vbogdan@uoradea.ro

   Secretar: lect. univ. drd. Mariana Farcaş, mfarcas@uoradea.ro

Subsecţiunea: Contabilitate 2

   Responsabil: conf. univ. dr. Marcel Boloş, marcel_bolos@yahoo.com

   Secretar: lect. univ. drd. Carmen Scorţe, cgros@uoradea.ro  

 

Secţiunea: Management şi Marketing

   Responsabil: conf. univ. dr. Maria Madela Abrudan, mabrudan@uoradea.ro

Subsecţiunea: Management

   Responsabil: conf. univ. dr. Mirela Bucurean, mbucurean@uoradea.ro,

   Secretar: asist. univ. drd. Remus Roşca, rrosca@uoradea.ro

                      prep.univ. Mirabela Matei, mmatei@uoradea.ro

Subsecţiunea; Marketing

   Responsabil: lect. univ. dr. Dorin Coita, dcoita@uoradea.ro

   Secretar: lect. univ. dr. Dinu Sasu, dsasu@uoradea.ro

                      asist. univ.drd.Adela Popa, apopa@uoradea.ro

Subsecţiunea: Informatică economică

   Responsabil: conf. univ. dr. Naiana Ţarcă, ntarca@uoradea.ro

   Secretar: prep. univ. Mihai Anton, manton@uoradea.ro

 

Comitet de Organizare

Preşedinte

   prof. univ. dr. Elena Botezat, ebotezat@uoradea.ro

Secretar ştiinţific

   conf. univ. dr. Ioana Pop Cohuţ, ipop@uoradea.ro

Responsabil participanţi din străinătate: 

   conf. univ. dr. Adriana Giurgiu, agiurgiu@uoradea.ro

Responsabili economici

   conf. univ. dr. Dorina (Lezeu) Popa dlezeu@uoradea.ro

   lect. univ. dr. Cosmina Pop cpop@uoradea.ro

Responsabil pagina web şi  înregistrare on-line

   lect. univ. drd. Horia Demian

   laborant Cătălin Zmole, czmole@uoradea.ro

Responsabil administrativ

   asist. univ. drd. Adrian Nicula

Membri

   conf. univ. dr. Emil Chirilă

   lect.univ.drd. Mirabela Pop – responsabil varianta în limba engleză a Revistei

   lect. univ. dr. Ioana Horea

   lect. univ. drd. Simona Silaghi

   asist. univ. drd. Diana Balaciu

   asist.univ.drd. Alexandrina Fodor

 

Responsabil site:conf.univ.dr. Ioana Pop Cohut
Design, intretinere si actualizare:
Catalin Zmole
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice
Strada Universităţii, nr. 1, cod poştal: 410087, Oradea, România
Telefon secretariat: 0259.408.276, Telefon secretar şef: 0259.408.407
Telefon decanat: 0259.408.109, Fax: 0259.408.409, E-mail: steconomice
@uoradea.ro