Pagina principala Catedre Oferta educationala Cercetare Relatii internationale / International office Evenimente Info studenti

 

Proiecte de cercetare - dezvoltare

 

Domenii şi teme de cercetare

Sesiunea de comunicări ştiinţifice

- mai 2009
- mai 2008
- mai 2007
- mai 2006
- mai 2005

Revista Facultatii de Stiinte Economice - Cotata CNCSIS B+

Proiecte PHARE

Proiecte Leonardo

Jean Monnet European Modules

Şcoala de vară "Managementul destinaţiei turistice"

Olimpiana Naţională a Studenţilor Economişti Mp "Management şi Performanţă" - Domeniul Management, Oradea 26-28 octombrie 2006

Centrul de Cercetare pentru Educatia Adulţilor

Centrul de Cercetare pentru Competitivitate si Dezvoltare Durabila

 
Format tip pentru redactarea lucrarii
Pliantul sesiunii de comunicari
Posibilitati de cazare in Oradea
Excursie in Baile Felix
HARTA ORADIEI
 

Facultatea de Ştiinţe Economice / Cercetare

Browse this page in english

Volumul conferintei

Programul conferintei

Format tip poster

Facultatea de Ştiinţe Economice organizează

Sesiunea Intenaţională de Comunicări Ştiinţifice

"Integrarea Europeană - noi provocări pentru economia României", ediţia a IV-a

30 - 31 mai 2008

Organizată sub patronajul Modulelor Europene "Jean Monnet"

 

“European Economic Integration”, Jean Monnet Project 2004, Agreement 2004-3205 / 001-001 JMO JMO şi “International Trade and European Trade Policy”, Jean Monnet Project 2005, Agreement 2005-2183 / 001-001 JMO JMO

în parterneriat cu
 
AFER - Asociaţia
Facultăţilor de Economie
din România
  AGER - Asociaţia Generală a Economiştilor din România - Filiala Bihor
  Centrul de Cercetare
pentru Competitivitate
şi Dezvoltare Durabilă


Primul anunt: 15.02.2008
Al doilea anunt: 15.03.2008


 

Module europene “Jean Monnet”
 • “European Economic Integration”, Jean Monnet Project 2004, Agreement 2004-3205 / 001-001 JMO JMO
 • “International Trade and European Trade Policy”, Jean Monnet Project 2005, Agreement 2005-2183 / 001-001 JMO JMO

Finantate de Comisia Europeana prin Programul SOCRATES-ERASMUS

Profesorii Jean Monnet:

 • Prof. univ. dr. Anca DODESCU
 • Prof. univ. dr.  Mihai BERINDE
 • Lector univ. dr. Adriana GIURGIU

Contact:
Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Economice
Str. Universitatii, nr. 1,
Oradea, cod: 410087 Bihor, România,
Tel: +40-259-408.109; +40-259-408.209;
+40-259-408.422
Fax: +40-259-408.409
Pagina Web module Jean Monnet: http://steconomice.uoradea.ro/jmp/

Taxa de participare:

 • cadre didactice: 200 RON / lucrare (beneficiază de reducere de 50% cadrele didactice de la facultăţile membre AFER);

 • taxa va fi achitată în contul - IBAN:RO55TREZ076504601X000278 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, pe Universitatea din Oradea, cu menţiunea „taxă de participare la Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Ştiinţe Economice”.

 • Cod unic de inregistrare Universitatea din Oradea (CUI): 4287939

Fiecare participant va primi la sesiune volumul cu rezumate  (in limba engleza), volum ce va cuprinde toate rezumatele lucrarilor care au primit acceptul Comitetului stiintific.

Revista facultatii (revista cotata CNCSIS categoria B+ http://steconomice.uoradea.ro/anale) se va publica in format electronic pe CD dupa conferinta si se va expedia prin posta participantilor. Comitetul stiintific a hotarat publicarea in Revista doar lucrarilor care vor fi sustinute.


Taxa de participare acoperă costurile publicării lucrării (volum rezumate, anale), masa de prânz şi cina festivă.
Cheltuielile de transport şi cazare sunt suportate de participanţi.

 

Publicarea este condiţionată de acceptul Comitetului ştiinţific, respectarea termenului, a condiţiilor de redactare, de susţinerea publică a lucrării/lor în cadrul conferinţei şi de achitarea taxei de participare.

 

 

 • Perioada pentru înscrierea on-line s-a prelungit până în data de 30 aprilie 2008
 • Perioada pentru recenzie Comitet ştiinţific: 1 – 7 mai 2008

 • Perioada pentru confirmare publicare: 8 – 9 mai 2008 (fiecare autor va primi un e-mail de răspuns în urma recenziei Comitetului ştiinţific)

 • Perioada confirmării achitării taxei de către participanţi: 10 – 15 mai 2008   (se va trimite confirmarea plăţii taxei prin fax la nr. 0259/408409) Adresa: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Str. Universităţii nr. 1, Oradea, Bihor, cod: 410087
  Tel: 0259/408109 – decanat, Fax: 0259/408409

Pentru a vă putea include în programul sesiunii vă rugăm să vă înscrieţi on-line la adresa: http://steconomice.uoradea.ro butonul Cercetare – sesiuni de comunicări, cu următoarele date:

 • Numele şi prenumele (inclusiv pentru colaboratori) cu titlul ştiinţific;
 • Instituţia de învăţământ în care activaţi;
 • Lucrarea/lucrările redactate conform condiţiilor de mai jos;
 • Secţiunea în care se încadrează lucrarea;

Lucrările vor fi redactate într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană), conform Formatului TIP care poate fi descarcat aici .

Fiecare autor se poate inscrie cu maximum doua lucrari din care in cel putin una ca prim autor.

 Lucrările sesiunii se vor comunica în limba engleză şi/sau română.

Pliantul sesiunii de comunicari

 

 

  Presedintele conferintei
Prof. univ. dr. Anca Dodescu


Comitet onorific

Dr. H.C. Franco Antiga - Presedintele Bancii Italo - Romana

Prof. Dr. H.C. José Cifuentes – Honrubia, PhD – Universitatea din Alicante, Spania

Prof. Dr. H.C. Kormos Janos, PhD – Universitatea din Debrecen, Ungaria

Prof. Piero Mella, PhD – Universitatea din Pavia, Italia;

Prof. Dr. H.C. Aurel Negucioiu, PhD – Universitatea Independenta "Dimitrie Cantemir", Cluj Napoca

Prof. Giuseppe Paolone, PhD – Universita degli Studi „G. D’Annuzio” di Chieti e Pescara

Dr. H.C. Aldo Poli – Presedintele Fundatiei Banca del Monte di Lombardia, Italy

Prof. Constantin Rosca, PhD – Director General AFER

H.E. Dr.H.C. Jonathan Scheele – Comisia Europeana

Prof. Gheorghe Olah, PhD - Universitatea din Oradea, Romania

 

Comitet ştiinţific

Prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu

Prof. univ. dr. Dinu Marin

Prof. univ. dr. Tatiana Moşteanu

Prof. univ. dr. Nicolae Pop

Prof. univ. dr. Ioan Popa

Prof. univ. dr. Ioan Mihuţ

Prof. univ. dr. Petru Prunea

Prof. univ. dr. Ovidiu Rujan

Prof. univ. dr. Alina Bădulescu

Prof. univ. dr. Mihai Berinde

Prof. univ. dr. Adriana Tomescu

Prof. univ. dr. Gheorghe Ţară

 

Comitet de Organizare

Preşedinte: Prof. univ. dr. Elena Botezat, ebotezat@uoradea.ro

Secretar ştiinţific: 

Conf. univ. dr. Dorina Lezeu, dlezeu@uoradea.ro

 

Responsabil Revista Analele Universităţii din Oradea –
Seria Ştiinţe Economice

Lect. univ. dr. Ioana Pop Cohuţ, ipop@uoradea.ro

 

Responsabil participanţi din străinătate: 

Lect. univ. dr. Adriana Giurgiu, agiurgiu@uoradea.ro

 

Responsabil economic: asist. univ. dr. Cosmina Pop, cpop@uoradea.ro

 

Responsabil pagina web şi  înregistrare on-line:
Lect. univ. drd. Horia Demian

Laborant Cătălin Zmole, czmole@uoradea.ro

 

Responsabil administrativ:

asist. univ. drd. Adrian Nicula

 

Responsabil sponsorizări:

Conf. univ. dr. Emil Chirilă

 

Membri

Lect. univ. dr. Ioana Horea

Lect. univ. drd. Simona Silaghi

Asist. univ. drd. Diana Balaciu

Asist.univ.drd. Andra Catarig

Asist.univ.drd. Alexandrina Fodor

Asist.univ.drd. Mirabela Pop

 

Secţiuni
Economie şi administrarea afacerilor
Finanţe, contabilitate şi bănci
Management şi marketing
Statistică şi Informatică economică
Impactul cunoaşterii limbilor străine asupra dezvoltării mediului economic

 

Comitet de program

 

Secţiunea: Afaceri internaţionale şi integrare europeană:

Responsabil: conf. univ. dr. Nicoleta Bugnar nbugnar@uoradea.ro

 

Subsecţiunea: Afaceri Internaţionale

Responsabil: conf. univ. dr. Liana Meşter, lmester@uoradea.ro

Secretar: lect. univ. dr. Leonard Abrudan, labrudan@uoradea.ro 

 

Subsecţiunea: Integrare Europeană

Responsabil: lect. univ. dr. Adriana Giurgiu, agiurgiu@uoradea.ro

Secretar: lect. univ. dr. Ciprian Benea, cbenea@uoradea.ro

 

Subsecţiunea: Impactul limbilor străine asupra mediului de afaceri

Responsabil: lect. univ. dr. Monica Sim, msim@uoradea.ro

Secretar: asist. univ. drd. Felicia Constantin, fconstantin@uoradea.ro 

 

 

 

Secţiunea: Economie şi administrarea afacerilor

Responsabil: conf. univ. dr. Olimpia Ban oban@uoradea.ro

 

Subsecţiunea: Economie

Responsabil: lect. univ. dr. Adrian Florea, aflorea@uoradea.ro

Secretar: prep. univ. Anca Pup, apup@uoradea.ro

 

Subsecţiunea: Administrarea afacerilor

Responsabil: conf. univ. dr. Olimpia Ban, oban@uoradea.ro

Secretar: prep. univ. drd. Dorin Bâc, dbac@uoradea.ro

 

Subsecţiunea: Statistică economică

Responsabil:  conf. univ. dr. Ioana Meşter, imester@uoradea.ro

Secretar: prep. univ. drd. Marieta Vancea, mvancea@uoradea.ro

 

 

 

Secţiunea: Finanţe, contabilitate şi bănci

Responsabil: conf. univ. dr. Daniela Zăpodeanu dzapodeanu@uoradea.ro

 

Subsecţiunea: Finanţe

Responsabil:  prof. univ. dr. Dan Morar, imorar@uoradea.ro, morar_id@yahoo.com

Secretar: asist. univ. drd. Diana Popa dpopa@uoradea.ro

 

Subsecţiunea: Contabilitate

Responsabil: conf. univ. dr. Victoria Bogdan, vbogdan@uoradea.ro, vicbogdan@yahoo.com

Secretar: lect. univ. drd. Mariana Farcaş, mfarcas@uoradea.ro

 

Subsecţiunea: Bănci

Responsabil: conf. univ. dr. Marcel Boloş, mbolos@uoradea.ro, marcel_bolos@yahoo.com

Secretar: prep. univ. drd. Sorina Coroiu, scoroiu@uoradea.ro

 

 

 

Secţiunea: Management şi marketing

Responsabil: conf. univ. dr. Maria Madela Abrudan mabrudan@uoradea.ro

 

Subsecţiunea: Management

Responsabil: conf. univ. dr. Mirela Bucurean, mbucurean@uoradea.ro,

Secretar: asist. univ. drd. Remus Roşca, rrosca@uoradea.ro

 

Subsecţiunea; Marketing

Responsabil: lect. univ. dr. Dorin Coita, dcoita@uoradea.ro

Secretar: lect. univ. dr. Dinu Sasu, dsasu@uoradea.ro

 

Subsecţiunea: Informatică economică

Responsabil: conf. univ. dr. Naiana Ţarcă, ntarca@uoradea.ro

Secretar: prep. univ. Mihai Anton, manton@uoradea.ro

 

 
Responsabil site:conf.univ.dr. Ioana Pop Cohut
Design, intretinere si actualizare:
Catalin Zmole
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice
Strada Universităţii, nr. 1, cod poştal: 410087, Oradea, România
Telefon secretariat: 0259.408.276, Telefon secretar şef: 0259.408.407
Telefon decanat: 0259.408.109, Fax: 0259.408.409, E-mail: steconomice
@uoradea.ro