Pagina principala Catedre Oferta educationala Cercetare Relatii internationale / International office Evenimente Info studenti

 

Proiecte de cercetare - dezvoltare

 

Domenii şi teme de cercetare

 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice

 

- mai 2009
- mai 2008
- mai 2007
- mai 2006
- mai 2005

 

Revista Facultatii de Stiinte Economice - Cotata CNCSIS B+

 

Proiecte PHARE

 

Proiecte Leonardo

 

Jean Monnet European Modules

 

Şcoala de vară "Managementul destinaţiei turistice"

 

Olimpiana Naţională a Studenţilor Economişti Mp "Management şi Performanţă" - Domeniul Management, Oradea 26-28 octombrie 2006

 

Centrul de Cercetare pentru Educatia Adulţilor

 

Centrul de Cercetare pentru Competitivitate si Dezvoltare Durabila

 

Pliantul Conferinţei (RO)

Conference Flyer (EN)

Condiţii de redactare a lucrării

Oferta cazare

Secretar stiintific:
lect.dr. Ioana POP COHUT
E-mail: ipop@uoradea.ro Telefon:
0259/408109 - Decanat
0259/408247 - Birou Secr. Stiintific

Persoane de contact pentru informatii suplimentare legate de:

 * Inregistrarea online: lect.univ.dr. Horia Demian horia_demian@hotmail.com

 * Sectiunea - Economie si administrarea afacerilor:
prep.univ.drd. Dorin Bac dbac@uoradea.ro - 0745/911884

 * Sectiunea - Finante, contabilitate si banci: asist.univ.drd. Diana Popa dpopa@uoradea.ro - 0741/206643

 * Sectiunea - Management si Marketing: asist.univ.drd. Adela Popa apopa@uoradea.ro - 0745/137246

 * Sectiunea - Impactul cunoasterii limbilor straine asupra dezvoltarii mediului economic: lect.univ.dr. Ioana Horea ihorea@uoradea.ro - 0722/739216

 * Relatii internationale: lect.univ.drd. Adriana Giurgiu agiurgiu@uoradea.ro

Facultatea de Ştiinţe Economice / Cercetare

Browse this page in english

+++ Programul sesiuniI PE SECTIUNI +++
+++
Programul COMPLET AL SESIUNII +++
+++
Programul AMANUNTIT AL SESIUNII +++
EXCURSIE BĂILE FELIX

Facultatea de Ştiinţe Economice organizează

Sesiunea Intenaţională de Comunicări Ştiinţifice

"Integrarea Europeană - noi provocări pentru România", ediţia a III-a

25 - 26 mai 2007

Organizată sub patronajul Modulelor Europene "Jean Monnet"

 

“European Economic Integration”, Jean Monnet Project 2004, Agreement 2004-3205 / 001-001 JMO JMO şi “International Trade and European Trade Policy”, Jean Monnet Project 2005, Agreement 2005-2183 / 001-001 JMO JMO
în parterneriat cu
AFER - Asociaţia Facultăţilor de Economie din România şi AGER - Asociaţia Generală a Economiştilor din România - Filiala Bihor

Primul anunt: 01.02.2007
Al doilea anunt: 01.03.2007

 

Module europene “Jean Monnet”
  • “European Economic Integration”, Jean Monnet Project 2004, Agreement 2004-3205 / 001-001 JMO JMO
  • “International Trade and European Trade Policy”, Jean Monnet Project 2005, Agreement 2005-2183 / 001-001 JMO JMO

Finantate de Comisia Europeana prin Programul SOCRATES-ERASMUS

Profesorii Jean Monnet:

  • Prof. univ. dr. Anca DODESCU
  • Prof. univ. dr.  Mihai BERINDE
  • Lector univ. drd. Adriana GIURGIU

Contact:
Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Economice
Str. Universitatii, nr. 1,
Oradea, cod: 410087 Bihor, România,
Tel: +40-259-408.109; +40-259-408.209;
+40-259-408.422
Fax: +40-259-408.409
Pagina Web module Jean Monnet: http://steconomice.uoradea.ro/jmp/

Taxa de participare
Publicarea este condiţionată de acceptul comitetului ştiinţific, respectarea termenului, a condiţiilor de redactare şi de achitarea taxei de participare:

  • cadre didactice: 1.000.000 lei / lucrare (beneficiază de reducere de 50% cadrele didactice de la facultăţile membre AFER);

  • taxa va fi achitată în contul - IBAN:RO55TREZ076504601X000278 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, pe Universitatea din Oradea, cu menţiunea „taxă de participare la Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Ştiinţe Economice”.

  • Pentru participanţii din străinătate taxa este de 30 Euro (vezi varianta în limba engleză a site-ului)

  • Cod unic de inregistrare Universitatea din Oradea (CUI): 4287939

Fiecare participant va primi la sesiune volumul cu rezumate  (in limba engleza), volum ce va cuprinde toate rezumatele lucrarilor care au primit acceptul Comitetului stiintific.

Revista facultatii (revista cotata CNCSIS categoria B) se va publica in format electronic pe CD dupa conferinta si se va expedia prin posta participantilor. Comitetul stiintific a hotarat publicarea in Revista doar lucrarilor care vor fi sustinute.


Taxa de participare acoperă costurile publicării lucrării (volum rezumate, anale), masa de prânz şi cina festivă.
Cheltuielile de transport şi cazare sunt suportate de participanţi.
 

Termene limită
Perioada pentru înscrierea on-line:
1 aprilie – 15 aprilie 2007
Perioada pentru recenzie Comitet ştiinţific:
16 aprilie – 23 aprilie 2007
Perioada pentru confirmare publicare:
24 aprilie – 26 aprilie 2007
Perioada confirmării achitării taxei de către participanţi:
26 aprilie – 6 mai 2007
 

  Presedintele conferintei
Prof. univ. dr. Anca Dodescu

Comitet onorific
Excelenta Sa  - dl. Jonathan Scheele - Dr. H.C. al Universităţii din Oradea
Prof. univ. dr. Aurel Negucioiu - Dr. H.C. al Universităţii din Oradea
Prof. univ. dr. José Cifuentes-Honrubia - Universitatea din Alicante, Spania
Prof. univ. dr. Kormos Janos - Universitatea din Debrecen, Ungaria
Prof. univ. dr. Piero Mella - Universitatea din Pavia, Italia
Prof. univ. dr. Gheorghe Olah

Comitet stiintific

Prof. univ. dr. Mihai Berinde
Prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu
Prof. univ. dr. Nicolae Pop
Prof. univ. dr. Valer Pop
Prof. univ. dr. Petru Prunea
Prof. univ. dr. Ioan Mihut

Comitet de Organizare
Preşedinte onorific: Prof. univ. dr. Kormos Janos - Universitatea din Debrecen, Ungaria;
Preşedinte: Conf. univ. dr. Elena Botezat
Secretar ştiinţific:
Lect. univ. dr. Ioana Pop Cohuţ
Responsabil relaţii internaţionale:
Lect. univ. drd. Adriana Giurgiu
Responsabil pagina web şi înregistrare on-line:
Lect. univ. drd. Horia Demian
Membri:
Lect. univ. dr. Marcel Boloş
Lect. univ. dr. Ioana Horea
Lect. univ. drd. Simona Silaghi
Lect. univ. drd. George Doroftei
Asist. univ. drd. Cosmina Pop
Asist. univ. drd. Mirabela Pop
Asist. univ. drd. Adrian Nicula
Asist. univ. drd. Diana Popa
Asist. univ. Adela Popa
Prep. univ. drd. Cosmin Sabău
Prep. univ. drd. Dorin Bâc
Ec. Catalin Zmole
 

Secţiuni
Economie şi administrarea afacerilor
Finanţe, contabilitate şi bănci
Management şi marketing
Statistică şi Informatică economică
Impactul cunoaşterii limbilor străine asupra dezvoltării mediului economic
 

Comitet de program
Preşedinte onorific: prof. univ. dr. Piero Mella – Universitatea din Pavia, Italia;
Membrii:
Prof. univ. dr. Alina Bădulescu
Prof. univ. dr. Dan Morar
Conf. univ. dr. Maria Madela Abrudan
Conf. univ. dr. Nicoleta Bugnar
 

Programul sesiunii internationale de comunicari stiintifice

 

 
Responsabil site:conf.univ.dr. Ioana Pop Cohut
Design, intretinere si actualizare:
Catalin Zmole
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice
Strada Universităţii, nr. 1, cod poştal: 410087, Oradea, România
Telefon secretariat: 0259.408.276, Telefon secretar şef: 0259.408.407
Telefon decanat: 0259.408.109, Fax: 0259.408.409, E-mail: steconomice
@uoradea.ro