Pagina principala Catedre Oferta educationala Cercetare Relatii internationale / International office Evenimente Info studenti

 

Proiecte de cercetare - dezvoltare

 

Domenii şi teme de cercetare

 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice

 

- mai 2009
- mai 2008
- mai 2007
- mai 2006
- mai 2005

 

Revista Facultatii de Stiinte Economice - Cotata CNCSIS B+

 

Proiecte PHARE

 

Proiecte Leonardo

 

Jean Monnet European Modules

 

Şcoala de vară "Managementul destinaţiei turistice"

 

Olimpiana Naţională a Studenţilor Economişti Mp "Management şi Performanţă" - Domeniul Management, Oradea 26-28 octombrie 2006

 

Centrul de Cercetare pentru Educatia Adulţilor

 

Centrul de Cercetare pentru Competitivitate si Dezvoltare Durabila

 
Programul amanuntit al Conferintei
Full Conference Programme

Programul Conferintei

Conference Programme

Persoana de contact pentru informatii suplimentare:

Secretar stiintific:
lect.dr. Ioana POP COHUT

E-mail: ipop@uoradea.ro Telefon:
0259/408247 - Secrt. stiintific
0259/408109 - Decanat

Facultatea de Ştiinţe Economice / Cercetare

Facultatea de Ştiinţe Economice organizează sesiunea jubiliară

"Integrarea Europeană - noi provocări pentru România" ediţia a II-a

Organizată sub patronajul modulelor European Jean Monnet / 26 - 28 mai 2006

 w

Module europene “Jean Monnet”
  • “European Economic Integration”, Jean Monnet Project 2004, Agreement 2004-3205 / 001-001 JMO JMO
  • “International Trade and European Trade Policy”, Jean Monnet Project 2005, Agreement 2005-2183 / 001-001 JMO JMO

Finantate de Comisia Europeana prin Programul SOCRATES-ERASMUS

Profesorii Jean Monnet:

  • Prof. univ. dr. Anca DODESCU
  • Prof. univ. dr.  Mihai BERINDE
  • Lector univ. drd. Adriana GIURGIU

Contact:
Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Economice
Str. Universitatii, nr. 1,
Oradea, cod: 410087 Bihor, România,
Tel: +40-259-408.109; +40-259-408.209; +40-259-408.422
Fax: +40-259-408.409
Pagina Web module Jean Monnet: http://steconomice.uoradea.ro/jmp/

Taxa de participare
Publicarea este condiţionată de respectarea termenului, a condiţiilor de redactare şi de achitarea taxei de participare:

  • cadre didactice: 1.000.000 lei, maximum 2 lucrări / autor principal.
  • Studenţi: 300. 000 lei
  • Taxa va fi achitată în contul - IBAN:RO55TREZ076504601X000278 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, pe Universitatea din Oradea, cu menţiunea „taxă de participare la Conferinţa Facultăţii de Ştiinţe Economice”.

Cod unic de inregistrare Universitatea din Oradea (CUI): 4287939

Termene limită
Perioada pentru înscrierea şi trimiterea lucrării:
1 aprilie – 1 mai 2006.

Condiţii de redactare a lucrării

Programul conferinţei

Presedintele conferintei
Prof. univ. dr. Anca Dodescu

Comitet onorific
Excelenta sa dl. Jonathan Scheele – Seful Delegatiei Comisiei Europene în România
Academician Mircea Malita
Prof. univ. dr. H.C Aurel Negucioiu
Prof. univ. dr. José Cifuentes-Honrubia
Prof. univ. dr. Kormos Janos
Prof. univ. dr. Teodor Jurcut
Prof. univ. dr. Gheorghe Mahara
Prof. univ. dr. Gheorghe Olah

Comitet stiintific
Prof. univ. dr. Mihai Berinde
Prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu
Prof. univ. dr. Nicolae Pop
Prof. univ. dr. Valer Pop
Prof. univ. dr. Petru Prunea
Prof. univ. dr. Ioan Mihut

Comitet de organizare
Preşedinte:
Conf. univ. dr. Elena Botezat
Secretar ştiinţific:
Lect. univ. dr. Ioana Pop Cohuţ
Responsabil relaţii internaţionale:
Lect. univ. drd. Adriana Giurgiu
Responsabil pagina web şi înregistrare on-line:
Lect. univ. drd. Horia Demian
Membri:
Conf. univ. dr. Mirela Bucurean
Conf. univ. dr. Daniela Zăpodeanu
Lect. univ. dr. Marcel Boloş
Lect. univ. dr. Liana Meşter
Lect. univ. drd. Dana Pantea

Secţiuni
Economie şi administrarea afacerilor
Finanţe, contabilitate şi bănci
Management şi marketing
Statistică şi Informatică economică
Impactul cunoaşterii limbilor străine asupra dezvoltării mediului economic

Responsabili secţiuni
Conf. univ. dr. Alina Bădulescu
Conf. univ. dr. Dan Morar
Lect. univ. dr. Maria Madela Abrudan
Conf. univ. dr. Naiana Ţarcă
Lect. univ. dr. Nicoleta Bugnar
 

 
Responsabil site:conf.univ.dr. Ioana Pop Cohut
Design, intretinere si actualizare:
Catalin Zmole
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice
Strada Universităţii, nr. 1, cod poştal: 410087, Oradea, România
Telefon secretariat: 0259.408.276, Telefon secretar şef: 0259.408.407
Telefon decanat: 0259.408.109, Fax: 0259.408.409, E-mail: steconomice
@uoradea.ro