Pagina principala Catedre Oferta educationala Cercetare Relatii internationale / International office Evenimente Info studenti

 

Facultatea de Ştiinţe Economice / Cercetare / Domeniile şi temele de cercetare ale cadrelor didactice

 

Domeniile si temele de cercetare ale cadrelor didactice din Facultatea de Stiinte Economice

Reviste cotate ISI - Domeniul Economie

Economie

- Particularitatile sistemului de negocieri ale Uniunii Europene in contextul regionalizarii si globalizarii;
- Politica comerciala si comertul exterior românesc in perioada de tranzitie la economia de piata;
- Somajul in România;
- Statul si economia de piata;
- Inflatia in cea de-a doua jumatate a secolului XX;
- Comportamentul oligopolist si mega-fuziunile la nivel mondial;
- Analiza evolutiei comertului international in secolul XX;
- Drept comercial intern si international;
- Impactul agroturismului asupra dezvoltarii durabile a zonei Bulz;
- Negocieri privind transporturile si comunicatiile internationale;
- Criza ecologica;
- Tehnici promotionale in turism;
- Globalizarea si impactul asupra sistemului bancar;
- Violarea legalitatii in marketingul electronic;
- Consideratii teoretice si practice in evaluarea rentabilitatii actiunilor tranzactionate pe piata financiara;
- Valorificarea apelor geotermale din Câmpia de Vest a României.

Finante

- Analiza situatiilor financiare ale intreprinderii;
- Eficacitatea controlului financiar si posibilitati de perfectionare a acestuia in România;
- Analiza situatiilor financiare ale intreprinderii;
- Fonduri comunitare si bugetul Uniunii Europene;
- Bugetul si contabilitatea publica locala - intre starea actuala si posibilitati de modernizare.
- Eficacitatea controlului financiar in România
 

Contabilitate

- Bugetul local. Contabilitatea actiunilor finantate din bugetul local;
- Sistemul informational al costurilor in constructii;
- Sistemul informational al costurilor in industria confectiilor;
- Politici monetare si de credit. Particularitati in România;
- Armonizarea contabila internationala;
 

Management

- Managementul asigurarilor in România;
- Managementul asigurarilor in agricultura României;
- Management comparat al resurselor umane;
- Elaborarea si implementarea strategiilor manageriale in turism;
- Managementul intreprinderilor mici si mijlocii;
 

Marketing

- Aplicarea marketingului in activitatile non-profit;
- Strategii competitive de marketing international;
- Aplicatiile marketingului in activitatile non-profit;
- Strategii competitive de marketing international pe piata produselor cosmetice;
- Studiul dezvoltarii pietei turistice in judetul Bihor;
 

Statistica si informatica de gestiune

- Strategii competitive de marketing international;
- Reprezentarea probabilistica si modelarea econometrica a randamentelor activelor financiare;
- Conceperea, proiectarea si implementarea unor componente in cadrul sistemele ERP;
- Rolul informaticii in perfectionarea deciziilor de marketing;
- Schimburile economice internationale si echilibrul economic general;
- Implementarea interogarilor distribuite
- Analiza si prognoza populatiei din regiunea de nord - vest a României
 

O buna parte din temele de cercetare vizeaza aspecte abordate in cursul stagiului de doctorat sau constituie comunicari prezentate in cadrul sesiunilor stiintifice anuale ale Universitatii sau din alte centre universitare din tara si strainatate, sau publicarea de carti si de articole in reviste de specialitate.
Anual se editeaza “Analele Universitatii”, seria Stiinte Economice (ISSN-122569), in care cadrele didactice, studentii si specialistii din domeniul economic au posibilitatea de a publica studii de ultima ora.
Din anul universitar 1995/1996 Facultatea de Stiinte Economice din Oradea este implicata in programul Tempus la care participa universitati de profil din tara si din strainatate.
Cadrele didactice sunt implicate in proiecte de cercetare cu finantare internationala atât in calitate de directori de proiect cât si ca cercetatori.
Cei mai buni studenti sunt incurajati sa participe la activitatea de cercetare din cadrul facultatii prin implicarea lor in diverse proiecte care au ca scop activitatea de practica a studentilor, prin participarea la sesiuni anuale de comunicari organizate pentru studenti.

 

Responsabil site:conf.univ.dr. Ioana Pop Cohut
Design, intretinere si actualizare:
Catalin Zmole
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice
Strada Universităţii, nr. 1, cod poştal: 410087, Oradea, România
Telefon secretariat: 0259.408.276, Telefon secretar şef: 0259.408.407
Telefon decanat: 0259.408.109, Fax: 0259.408.409, E-mail: steconomice
@uoradea.ro